Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Co přináší daňový balíček 2021 fyzickým osobám v praxi? | News Flash

12. ledna 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Daňový balíček 2021 byl 31. 12. 2020 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020. Jaké dopady má novela zákona na zdanění fyzických osob v praxi?

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení druhé sazby daně

U zaměstnanců zrušením superhrubé mzdy dochází ke snížení základu, ze kterého se daň vypočítává. Daň se nově počítá jako součin sazby daně a hrubé mzdy, základ daně se již nenavyšuje o pojistné zaměstnavatele. Sníží se tak efektivní zdanění zaměstnanců.

Zrušení superhrubé mzdy přináší také zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Sazba 15 % se uplatní pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy (2021: 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně) a sazba 23 % se uplatní při příjmech přesahujících tento limit.

Dále se v roce 2021 zvyšuje základní sleva na poplatníka z částky 24 840 Kč na 27 840 Kč.

Na první pohled se může jevit, že zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka přináší značné snížení daňové zátěže poplatníků. Avšak je nutné zdůraznit, že se druhá sazba daně aplikuje na celý základ daně, a tedy i na příjmy z nájmu, z prodeje cenných papírů, z prodeje nemovitostí apod. Původní solidární zvýšení daně se aplikovalo jen na příjmy ze závislé činnosti a podnikání. U zaměstnanců s dalšími příjmy tak může dojít i ke zvýšení daňové zátěže.Příklad 1: Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka na rok 2021 a pobírá mzdu v hrubé výši 150 000 Kč.

20202021
 Hrubá mzda 150 000 Kč150 000 Kč
 Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %)13 500 Kč13 500 Kč
 Sociální pojištění zaměstnavatel (24,8 %)
37 200 Kč37 200 Kč
 Základ daně200 700 Kč150 000 Kč
 Daň z příjmů (sazba 15 %)30 105 Kč21 265 Kč
 Daň z příjmů (sazba 23 %)0 Kč1 894 Kč
 Solidární zvýšení daně (7 %)746 Kč0 Kč
 Záloha na daň30 851 Kč 23 159 Kč
 Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)6 750 Kč6 750 Kč
 Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)9 750 Kč9750 Kč
 Sleva na poplatníka2 070 Kč2 320 Kč
 Záloha na daň po slevě28 781 Kč20 839 Kč
 Čistá mzda104 719 Kč112 661 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec dále pronajímá nemovitost, ze které mu plynou příjmy ve výši 20 000 Kč měsíčně, výdaje si uplatňuje paušální (30 %). Dále prodal nemovitost ve výši 5 mil. Kč, kterou pořídil za 2 mil. Kč, nesplňuje přitom podmínky pro osvobození.

20202021
 Dílčí základ daně podle § 6 2 376 676 Kč1 800 000 Kč
 Dílčí základ daně podle § 9168 000 Kč168 000 Kč
 Dílčí základ daně podle § 10
3 000 000 Kč3 000 000 Kč
 Základ daně5 544 676 Kč4 968 000 Kč
 Daň z příjmů (sazba 15 %)831 690 Kč255 176 Kč
 Daň z příjmů (sazba 23 %)0 Kč751 372 Kč
 Solidární zvýšení daně (7 %)8 955 Kč0 Kč
 Daňová povinnost celkem840 645 Kč 1 006 548 Kč

Stravenkový paušál

Nově mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžité formě. Jde o doplnění alternativy k nepeněžním formám stravování, zejména k v praxi rozšířeným stravenkám. Důvodem k zavedení tohoto institutu je snížení souvisejících nákladů společnosti (především úspora na provizích). Výhody přináší i zaměstnancům, kteří nemusí řešit, které provozovny jaký druh stravenek akceptují a hlídat si platnost stravenek.

Peněžní příspěvek zaměstnavatele je osvobozen do výše 70 % max. hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, což činí 75,60 Kč pro rok 2021. Tato částka odpovídá 55 % příspěvku zaměstnavatele na stravenky. Zaměstnanci lze poskytovat stravenkový paušál či stravenku, nikoli obě plnění zároveň.

Zde je nutné upozornit na odlišný daňový režim případných nadlimitních plnění.

V případě paušálu je u zaměstnavatele hodnota celého příspěvku daňově uznatelná. Omezení je pouze pro osvobození na straně zaměstnance. Částka přesahující limit výše podléhá zdanění a pojistnému. Pokud zaměstnavatel zaměstnancům přispívá částkou vyšší, např. 100 Kč/den, od daně a pojistného je osvobozena částka 75,60 Kč, z částky 24,40 Kč se pak odvede daň i pojistné (zaměstnance i zaměstnavatele).

Naopak u stravenek je u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem jen 55 % hodnoty stravenky, max. 75,60 Kč (pro rok 2021). Omezení pro osvobození na straně zaměstnance není, tj. stravenka je osvobozena bez ohledu na její hodnotu.

Stravenkový paušál se tak nevyplatí těm zaměstnavatelům, kteří poskytují zaměstnancům stravenky bez spoluúčasti zaměstnance, či stravenky s nadlimitní nominální hodnotou.

Příklad 3: Stravenka ve výši 100 Kč nebo stravenkový paušál ve výši 100 Kč.

Stravenka
(bez spoluúčasti)
Stravenkový paušál
 Hodnota 100 Kč100 Kč
 Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele55 Kč100 Kč
 Daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele45 Kč0 Kč
 Daňový dopad neuznatelného nákladu11 Kč0 Kč
 Zdanitelný příjem zaměstnance0 Kč24,40 Kč

Ani u stravenkového paušálu se nemusí zaměstnanci bát, že tento příjem podléhá exekuci a srážkám. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které mají charakter mzdy a jsou vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál není považován za mzdu a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu.

Paušální daň

Podnikatelé mají možnost vstoupit do nového režimu paušální daně. Oznámení správci o vstupu do režimu paušální daně se podává do 10. dne rozhodného zdaňovacího období (pro rok 2021 do 11. ledna 2021), nebo při zahájení činnosti.

Cílem úpravy je zjednodušit administrativní zatížení poplatníků i správců prostřednictvím jednotné měsíční platby správci ve výši 5 469 Kč. Částka se skládá ze zálohy na daň z příjmů ve výši 100 Kč, příspěvků na sociální zabezpečení ve výši 2 976 Kč a na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč. Tato záloha je splatná k 20. dni kalendářního měsíce.

Podnikatelé v tomto režimu nebudou muset platit zálohy na daň z příjmů, podávat daňové přiznání, přehledy na sociální a zdravotní pojištění, platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a ročně tyto zálohy vyúčtovávat. Pro vstup do tohoto režimu musí podnikatel splnit následující podmínky:

  • OSVČ podle zákona upravujícího důchodové a zdravotní pojištění;
  • Příjem jen do 1 mil. Kč v bezprostředně předcházejícím období;
  • Neplátce DPH bez registrační povinnosti k DPH;
  • Není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.;
  • Není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Kromě příjmů ze samostatné činnosti do 1 mil. Kč je možné, aby poplatníkovi plynuly pouze:

  • Příjmy od daně osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně;
  • Příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou (DPP do 10 000 Kč / měsíc za podmínky, že nepodepíše prohlášení poplatníka, DPČ do 3 500 Kč / měsíc, podíly na zisku/dividendy ze zdrojů v ČR; a
  • Příjmy z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše nepřesahuje 15 000 Kč.

Zda je paušální daň pro podnikatele výhodná, závisí především na situaci každého podnikatele – uplatňuje-li si slevy na dani, daňová zvýhodnění, či uplatňuje-li si paušální výdaje, tj. procentem z příjmu.

Příklad 4: OSVČ s příjmy 800 000 Kč za rok, která si uplatňuje výdaje procentem (80 %) a neuplatňuje si žádné daňové výhody (slevu na manžela / manželku, daňové zvýhodnění na děti apod.).

 Paušální výdaje80 %Paušální daň
 Sleva na poplatníka27 840 Kčx
 Sleva na manžela / manželkuxx
 Daňové zvýhodnění na dítěxx
 Daň24 000 Kč1 200 Kč
 Sociální zabezpečení (min.)31 056 Kč35 712 Kč
 Zdravotní pojištění (min.)28 716 Kč28 716 Kč
 Odvodové zatížení celkem59 772 Kč65 628 Kč

Příklad 5: OSVČ s příjmy 800 000 Kč za rok, která si uplatňuje výdaje procentem (60 %) a neuplatňuje si žádné daňové výhody (slevu na manželku, daňové zvýhodnění na děti apod.).

 Paušální výdaje60 %Paušální daň
 Sleva na poplatníka27 840 Kčx
 Sleva na manžela / manželkuxx
 Daňové zvýhodnění na dítěxx
 Daň48 000 Kč1 200 Kč
 Sociální zabezpečení (min.)31 056 Kč35 712 Kč
 Zdravotní pojištění (min.)28 716 Kč28 716 Kč
 Odvodové zatížení celkem79 932 Kč65 628 Kč

Máte-li zájem o podrobnější informace, obraťte se na nás, rádi vám budeme nápomocni.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram