Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Antivirus C – Návod na čerpání podpory | News Flash

23. června 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců mají možnost si za měsíce červen, červenec a srpen 2020 ponížit odvody na sociální zabezpečení. Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Příslušný vládní návrh prošel celým legislativním procesem a čeká už jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Stáhnout článek jako PDF

Máte na podporu nárok?

Jako zaměstnavatel můžete čerpat podporu, jen pokud nedostáváte kompenzace z programů Antivirus A nebo Antivirus B, nejste poskytovatelem zdravotních služeb a zodpovíte kladně následující otázky:

  • Zaměstnáváte k poslednímu dni daného měsíce maximálně 50 zaměstnanců?
  • Udrželi jste si alespoň 90 % zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni příslušného měsíce v porovnání s počtem zaměstnanců k 31. 3. 2020?
  • Udrželi jste alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pracovním poměru za dané měsíce v porovnání s březnem 2020?
  • Jste k 1. 6. 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie/EHP s většinou příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky?
  • Odvádíte řádné pojistné srážené zaměstnancům?

Pokud jste odpověděli na všechny otázky ANO, můžete si pojistné ponížit. Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje pro každý měsíc zvlášť.

Z pohledu praktického výpočtu se do počtu zaměstnanců zahrnují nejen zaměstnanci v pracovním poměru, kteří aktivně vykonávají činnosti, ale i takoví, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, čerpají neplacenou dovolenou či nepracují z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Naopak nezapočítávají se jednatelé vykonávající činnost na základě smlouvy o výkonu funkce a zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce či pracovní činnosti (i kdyby jejich výše odměny přesahovala stanovené hranice pro odvody pojistného). Tyto osoby se vylučují i pro účely výpočtu porovnání vyměřovacího základu. Výpočet poklesu počtu zaměstnanců neměly ovlivnit osoby, které samy daly výpověď nebo odešly do důchodu.

Jak podporu čerpat?

O prominutí pojistného nemusíte žádat. Splnění podmínek výše si jako zaměstnavatel sám ověříte ve spolupráci se mzdovou účtárnou. Pokud je splňujete, nárok za příslušné měsíce uplatníte prostřednictvím formuláře „Přehled o výši pojistného“, a to snížením vyměřovacího základu zaměstnavatele. Formulář se podává Okresní správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky.

Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu do částky vyměřovacího základu 52 253 Kč (1,5násobek průměrné mzdy) za zaměstnance. Vaše úspora na odvodech tak činí až téměř 13 tisíc Kč na zaměstnance. Vyměřovací základ nemůžete odečíst za zaměstnance, který obdržel výpověď z důvodu organizačních změn či nadbytečnosti.

Odvody pojistného za zaměstnance zůstávají beze změny. Snížení vyměřovacího základu by nemělo mít dopad na výpočet tzv. superhrubé mzdy zaměstnance.

Závěrem

Jako zaměstnavatel budete muset pečlivě zvážit, kterou formu podpory se vám vyplatí čerpat, zda kompenzace v rámci programů Antivirus A nebo B, či snížení pojistného v rámci Antiviru C. V případě potřeby je vám naše právní, daňové i mzdové oddělení plně k dispozici.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram