Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová pravidla, jak uplatnit daňovou ztrátu | News Flash

8. ledna 2021

Dne 1. července 2020 nabyla účinnosti novela Zákona o daních z příjmů, jež upravila možnost zpětného uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. Pravomocně lze uplatnit vyměřenou daňovou ztrátu, a to ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích. Aktuálně je tedy možné o vyměřenou ztrátu roku 2020 snížit základ daně za roky 2018 a 2019, a sice pomocí dodatečných daňových přiznání. O nově vzniklý vratitelný přeplatek je možné zažádat.

Stáhnout článek jako PDF

Do jaké výše můžete ztrátu uplatnit?

Připomínáme, že výše takto zpětně uplatnitelné ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč. Vratitelný přeplatek z titulu takového uplatnění ztráty může tedy dosáhnout nejvýše 5,7 mil. Kč (19 % ze 30 mil. Kč).

V zásadě je podmínkou pro zpětné uplatnění ztráty skutečnost, že se musí jednat o pravomocně vyměřenou daňovou ztrátu. Jinými slovy je nezbytné nejdříve podat daňové přiznání za rok 2020 a teprve na jeho základě uplatňovat ztrátu zpětně. To pro většinu daňových subjektů znamená, že o navrácení peněžních prostředků budou moci žádat nejdříve v průběhu dubna, ve většině případů až v průběhu července a později.

Očekávaná daňová ztráta

Novela však přinesla i možnost, jak o navrácení zažádat dříve, než s podáním daňového přiznání za rok 2020. Jedná o uplatnění očekávané daňové ztráty. Výše takto uplatněné ztráty je limitována stejně jako v obecném případě zpětně uplatněné ztráty (tedy 30 mil. Kč), lze ji však uplatnit pouze v prvním zdaňovacím období, jež bezprostředně předchází období, za které byla tato ztráta určena. Očekávanou ztrátu za rok 2020 je tak možné uplatnit pouze oproti daňovému základu roku 2019, a to opět pomocí dodatečného přiznání.

Vzhledem k faktu, že se jedná o ztrátu očekávanou, je nutné ji ze strany daňového subjektu odhadnout. Přestože možnost uplatnění odhadu existuje již od 1. 7. 2020, nejistota výsledků turbulentního roku 2020 zabránila mnoha daňovým subjektům tento institut využít. Nesprávné odhadnutí ztráty totiž s sebou přinášelo riziko sankcí.

Nyní však mohou mít účetní jednotky jasnější představu o dosažených výsledcích za uplynulý rok 2020 a budou schopny daňovou ztrátu lépe odhadnout. Poté může využití odpočtu očekávané ztráty představovat dobrý nástroj k dřívějšímu získání vratitelného přeplatku a vylepšení cash flow daňových subjektů.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram