Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Změna přístupu ČSSZ k vydávání formulářů A1

17. ledna 2018

Rádi bychom shrnuli základní principy určení příslušnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění („SPZP“) při výkonu práce na území jiného členského státu a neoficiální změnu přístupu České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“), který jsme v této oblasti v poslední době zaznamenali.

Stáhnout článek jako PDF

Oblast SPZP je v Evropské unii harmonizována právními předpisy evropského společenství 1. Základním uplatňovaným pravidlem je princip „pay where you work“, tj. příspěvky na SPZP by měly být odváděny v té zemi, kde je činnost vykonávána (bez ohledu na délku). Z tohoto základního pravidla je možné požádat o výjimku; v případě, že činnost na území druhého státu nepřekročí 24 měsíců, je tato výjimka udělována automaticky (potvrzeno tzv. formulářem A1).

Dle dosavadní praxe se o formulář A1 nežádalo v případech krátkodobých pracovních cest ve formě účastí zaměstnanců na školení, veletrhu či teambuildingu v zahraničí. Tento postup potvrzovala i ČSSZ, která na svých webových stránkách uvádí, že „Ze zkušeností vyplývá, že v případě krátkodobých zahraničních služebních cest typu obchodní jednání, účast na konferenci, návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy pracovník bude pobývat v jiném členském státě velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti vystavovat.“

Jednalo se o praktický přístup, který zohledňoval administrativní náročnost vyřizování formuláře A1. Tento postup nicméně neměl oporu ani v lokální, ani v evropské legislativě.

V poslední době jsme se setkali s neoficiální informací ČSSZ, že v důsledku zpřísnění kontrol v oblasti vysílání zaměstnanců v jiných členských státech dochází ke změně postoje ČSSZ. Nově bude možné o formulář A1 žádat v případě jakéhokoliv vyslání do zahraničí bez ohledu na délku pobytu (stejný přístup je dle našich zkušeností aplikován např. na Slovensku).

V jakých situacích tedy můžete (a je doporučováno) o formulář A1 žádat? Jedná se například:

  • Dočasné přidělení zaměstnance k zaměstnavateli se sídlem v jiném členském státě;
  • Vyslání na zahraniční pracovní cestu za účelem výkonu práce;
  • Účast na zahraniční konferenci či školení;
  • Účast na mezinárodním teambuildingu.

Absencí formuláře A1 se zahraniční společnost, k níž byl zaměstnanec vyslán, vystavuje riziku pokut (za nelegální zaměstnání, neodvedení příspěvků na SPZP).

Aplikace tohoto „nového“ přístupu v praxi bude rovněž záviset na flexibilitě ČSSZ. V současné době jsou žádosti o certifikát A1 vyřizovány ve lhůtě cca 30 dnů, přičemž zaměstnanci mohou být vysláni na zahraniční pracovní cestu ze dne na den. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby měl zaměstnanec při vyslání do zahraničí k dispozici alespoň orazítkovanou kopii podané žádosti o ­formulář A1.

O dalším vývoji této problematiky vás budeme informovat.

________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení a (ES) č. 987/2009, kterým se provádí nařízení (ES) č. 883/2004.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram