Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdanění v České republice: Nejdůležitější sazby daní a odvodů | Infografika

28. února 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

V našem grafickém přehledu nejdůležitějších sazeb daní a odvodů naleznete souhrn základních informací o daňovém zatížení v České republice. Pro více podrobností si můžete stáhnout e-book Tax Guideline for the Czech Republic, připravený našimi daňovými odborníky.

Nechcete propásnout důležité zprávy o vývoji v oblasti daní a legislativních změnách? Přihlaste se k odběru novinek a budeme vás o aktuálním dění pravidelně informovat!

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
21 %

Snížená sazba daně z příjmů platí pro:

5 % základní investiční fondy

0 % fond penzijní společnosti

VÝJIMKY ZE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

Pokud jsou splněna zákonná kritéria, od daně jsou osvobozeny tyto příjmy:

Dividendy vyplácené dceřinou společností (daňovým rezidentem EU i mimo EU).

Příjmy z prodeje podílu v dceřiné společnosti (daňovým rezidentem EU i mimo EU)

SRÁŽKOVÁ DAŇ
15 % platba do EU/EHP*

35 % platba mimo EU/EHP*

* Dividendy vyplácené dceřinou společností mateřské společnosti (která má v držení nejméně 10% podíl nepřetržitě za posledních 12 měsíců) jsou osvobozeny od daně. Úroky a licenční poplatky mohou také být osvobozeny od daně dle implementované směrnice EU.

STANDARDNÍ SAZBA DPH

21 %

SNÍŽENÁ SAZBA DPH

12 % 

Vztahuje se na vybrané druhy zboží, např. na potraviny a kojeneckou výživu, krmivo pro zvířata, vybrané mléčné nápoje, rostliny, zdravotnické potřeby nebo farmaceutické produkty.

Dále se vztahuje na vybrané druhy služeb, např. vodné a stočné, veřejnou dopravu včetně nepravidelné přepravy osob, ubytovací a stravovací služby nebo vstupné na kulturní a sportovní akce.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

15 % sazba se uplatní pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy (2024: 1.582.812 Kč ročně, tj. 131.901 Kč měsíčně).

23 % sazba se uplatní při příjmech přesahujících tento limit

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZAMĚSTNAVATEL

33,8 %

24,8 na sociální zabezpečení, pouze do výše maximálního ročního vyměřovacího základu

% na zdravotní pojištění

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZAMĚSTNANEC

11,6 %

7,1 % na sociální zabezpečení, pouze do výše maximálního ročního vyměřovacího základu

4,5 % na zdravotní pojištění

DAŇOVÉ ZTRÁTY

Ztráty ze samostatné činnosti a z pronájmu je možné započíst proti všem druhům příjmů, s výjimkou příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání).

2 roky: zpětně lze uplatnit ztrátu ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích (maximálně do výše 30 mil. Kč).

5 let: standardně je možné ztrátu uplatnit maximálně v pěti následujících zdaňovacích obdobích.

V rámci základu daně z příjmů fyzických osob lze započíst ztrátu ze samostatné činnosti a z pronájmu proti všem druhům příjmů, s výjimkou příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání). 

VÝJIMKY ZE ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB

Vztahují se na příjem z:

Prodeje rod. domu/bytu (pokud v něm prodávající měl trvalé bydliště min. 2 roky před prodejem)

Prodeje nemovitého majetku (pokud byl ve vlastnictví prodávajícího déle než 5/10 let − pro nemovitosti pořízené po 1.1.2021 platí časový test 10 let) 

Prodeje nemovitého majetku (nejsou-li splněny výše uvedené podmínky), pokud poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby (do konce následujícího zdaňovacího období). Osvobození je podmíněno podáním oznámení správci daně do lhůty pro podání daňového přiznání za příslušný rok, ve kterém došlo k získání prostředků

Prodeje movitého majetku (s výjimkami)

Prodeje podílu ve společnosti s r.o. (pokud byl podíl v držení alespoň 5 let před prodejem)

Prodeje cenných papírů (jsou-li v držení min. 3 roky před prodejem, nebo je-li příjem do 100.000 Kč)

Důchodu (do výše 680.400 Kč)

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
homeapartmentpencilflaguseruserscrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightwarningsort-amount-asc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram