Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vláda schválila návrh Liberačního balíčku III. | News Flash

11. června 2020

Vláda schválila návrh Ministerstva financí, které předložilo tzv. Liberační balíček III. Návrh vychází z Liberačních balíčků I. a II. a rozšiřuje některé úlevy v oblasti daní, které přinesly předchozí balíčky.

Konkrétně tak byly Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádně události představeny následující úlevy:

  • Prominutí sankcí spojených s opožděným podáním daňového přiznání k dani z příjmů a úhrady daně, pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 18. srpna 2020.
  • Rovněž dochází k prominutí sankcí spojených s opožděným podáním hlášení o osvobozených příjmech, pokud bude podáno do 18. srpna 2020.
  • Prominutí sankcí spojených s opožděným podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhrady daně až do 31. prosince 2020.
  • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020. Toto platí pro všechny daně, u nichž správce daně vyhověl individuální žádosti o posečkání, nebo úhradu daně ve splátkách.
  • Do konce roku 2020 jsou prominuty správní poplatky spojené s podáním žádostí na finanční nebo celní úřad. Jde např. o poplatky spojené s podáním žádosti o posečkání, o prominutí úroku z prodlení, o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.
  • V případě bezúplatných dodání roušek, respirátorů apod. dochází k prominutí DPH, pokud povinnost přiznat daň vznikla v období od 18. května 2020 do 31. července 2020.

Nadále pro vás sledujeme aktuální dění v této oblasti a pokud dojde ke změně právní úpravy, budeme vás informovat.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram