Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Tvrdý Brexit: dopad na uplatňování DPH a cla od 1. 1. 2021 | News Flash

7. prosince 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Spojené království (UK) není členem Evropské unie (EU) od února 2020. V souladu s dohodou o vystoupení se tak oficiálně stalo tzv. třetí zemí. V současné době nicméně UK stále participuje na společném trhu a celní unii EU. Toto přechodné období pravděpodobně pozbyde platnosti k 31. 12. 2020 a nedojde-li k jiné dohodě, je třeba připravit se na uplatňování nových pravidel v oblasti DPH a cla vůči UK.

Stáhnout článek jako PDF

Brexit se vašeho podnikání dotkne, pokud:

 • prodáváte zboží nebo poskytuje služby do Spojeného království;
 • nakupujete zboží nebo služby ze Spojeného království;
 • přepravujete zboží přes Spojené království.

V praxi se bude jednat o tyto změny v následujících oblastech:

ZBOŽÍ

 • intrakomunitárního dodání zboží do UK a pořízení zboží z UK se stane vývoz a dovoz, které budou podléhat standardnímu celnímu řízení. S tím souvisí i povinnost disponovat číslem EORI, platnými licencemi či povoleními apod.
 • Výše uvedené se také bude týkat přemístění vlastního zboží z/do UK.
 • Režim zasílání zboží, tj. dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží není předmětem daně (britských občanům), se již neuplatní. Takové dodání zboží se stane vývozem.
 • Již nebude možné použít některé zjednodušující režimy při dodání zboží, jako je např. režim konsignačního skladu (call-off stock) či třístranný obchod při zjednodušení pro triangulace.

SLUŽBY

 • Dojde rovněž ke změně pravidel pro uplatnění DPH v oblasti některých typů služeb. V případě poskytování služeb britským zákazníkům, registrovaným k DPH v ČR, bude třeba vzít v úvahu pravidlo skutečné spotřeby.
 • Dotčen bude i režim jednoho správního místa (MOSS), do kterého se doposud mohly v UK registrovat podniky poskytující digitální služby osobám nepovinným k dani.
 • Změní se také možnost nároku na odpočet u některých typů služeb, např. pojišťovacích či finančních.

VRÁCENÍ DPH

 • Žádosti o vrácení daně zaplacené v UK za rok 2020 musí být na rozdíl od běžného termínu podány do 31. března 2021.
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram