Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pro příjmy podléhající srážkové dani platí nová oznamovací povinnost

11. dubna 2019
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Od 1. dubna 2019 je účinná novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. S novelou zákona přichází oznamovací povinnost týkající se příjmů podléhajících srážkové dani v České republice, nově včetně příjmů, které jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem zdanění v České republice podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Tato oznamovací povinnost se týká subjektů, které daný příjem vyplácí (popř. účtují o závazku jej vyplatit). Mezi nejčastější druhy příjmů dotčených touto novelou zákona patří dividendy, úroky a licenční poplatky, avšak za určitých podmínek mohou být předmětem této povinnosti i další příjmy.

Jestliže celková výše stejného druhu příjmů (např. dividendy, úroky, licenční poplatky), které by měly být oznámeny v daném měsíci, nepřesahuje 100 000 Kč, nemá daňový poplatník povinnost tyto příjmy oznámit.

Pokud je tento příjem zaplacen nebo je-li daňový poplatník povinen o něm účtovat v dubnu 2019, mělo by být první oznámení podáno již do konce května 2019.

Daňový subjekt může rovněž podat žádost o osvobození od oznamovací povinnosti správci daně, které může platit po dobu 5 let. V této žádosti musí daňový poplatník uvést konkrétní důvody. Zatím však není jasné, jaké důvody bude správce daně považovat za relevantní.

Jaké postihy hrozí při neplnění povinnosti?

V případě, že daňový poplatník nesplní novou oznamovací povinnost, správce daně může uložit pokutu za porušení povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč.

A jak vám v Accace můžeme pomoci?

V první řadě doporučujeme provést analýzu plateb (popř. závazků) vůči zahraničním subjektům za účelem zjištění, které z nich podléhají nové oznamovací povinnosti. Na základě této analýzy se pak podniknou případné další kroky. Tým Accace vám s touto problematikou rád pomůže!

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram