Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Oznamovací povinnost pro příjmy plynoucí do zahraničí

3. ledna 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Jak jsme vás již informovali, od 1. dubna 2019 platí nová oznamovací povinnost pro výplatu některých příjmů daňovým nerezidentům. Nová oznamovací povinnost je upravena v § 38da zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Stáhnout článek jako PDF

V souladu s touto zákonnou úpravou jsou správci daně oznamovány skutečnosti týkající se příjmů podléhajících v České republice srážkové dani, a to včetně příjmů, které jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem zdanění v České republice podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Mezi nejčastější druhy příjmů dotčených novelou zákona patří dividendy, úroky a licenční poplatky. Většina těchto příjmů před novelou zákona oznamována nebyla, protože dané příjmy byly buď od srážkové daně osvobozeny (např. výplata dividend dceřinou společností mateřské společnosti), nebo nebyly předmětem srážkové daně (např. příjmy z úroků), protože smlouvy o zamezení dvojího zdanění přiznávaly právo příjem zdanit pouze státu příjemce takového příjmu.

Předmětem oznamování jsou ale také některé „krátkodobé“ služby, pokud jsou daňovým nerezidentem poskytovány či provedeny na území České republiky. Může jít například o služby obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící či zprostředkovatelské, nebo další služby.

Jestliže celková výše stejného druhu příjmů stejnému daňovému nerezidentovi (např. dividendy, úroky, licenční poplatky, služby), které by měly být oznámeny v daném měsíci, nepřesahuje 100 000 Kč, nemá plátce daně povinnost výplatu takových příjmů oznámit.

Oznámení o výplatě dotčených příjmů se podává správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měl plátce daně srážku provést, nebo by měl srážku provést, pokud by výplata daného příjmu nebyla od daně osvobozena nebo by výplata příjmu podléhala zdanění v České republice. Nová oznamovací povinnost se poprvé dotkla příjmů, které byly daňovým poplatníkem zaplaceny, nebo o kterých byl povinen účtovat v dubnu 2019. V takovém případě mělo být první oznámení podáno již do konce května 2019.

Daňový subjekt může rovněž podat žádost o osvobození od oznamovací povinnosti správci daně, jenž může platit po dobu 5 let. V této žádosti musí daňový poplatník uvést konkrétní důvody. Stále však není jasné, jaké důvody jsou správcem daně považovány za relevantní a zda tak žádosti budou úspěšné.

Jaké postihy hrozí při neplnění povinnosti?

Za nepodání nebo pozdní podání oznámení může správce daně uložit pokutu za porušení povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč.

Jak vám v Accace můžeme pomoci?

Doporučujeme provést analýzu plateb (popř. závazků) vůči zahraničním subjektům za účelem zjištění, které z nich podléhají nové oznamovací povinnosti. Tým Accace vám s touto problematikou rád pomůže!

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram