Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ošetření nedoložených mank a škod z pohledu DPH od 1. 7. 2017

16. srpna 2017
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Novela zákona o DPH mimo jiné mění postup, jak aplikovat DPH u mank, zničení, ztrát nebo odcizení obchodního majetku. Novela v případě nedoložených mank, zničení, ztrát či odcizení obchodního majetku zavádí povinnost vyrovnat původně uplatněný nárok na odpočet DPH na vstupu. Úpravu odpočtu DPH na vstupu je třeba provést v období, kdy se plátce dozvěděl nebo mohl dozvědět o těchto skutečnostech, například prostřednictvím inventarizace majetku. Časový limit, po který bude nutné úpravu provést, je 3 roky pro zásoby a drobný majetek, 5 let (případně 10 let) pro majetek dlouhodobý.

Chtěli bychom zdůraznit, že jsou-li manka a škody plátcem řádně doloženy (např. manka do normy), zůstává postup i po novele nezměněn, tj. není tedy potřeba původní odpočet daně upravovat.

V případě, že vaše společnost provedla inventarizaci zásob již v červenci, pak vám vzniká povinnost vyrovnat uplatněný nárok na odpočet DPH z pořízeného zboží / materiálu již v červencovém přiznání k DPH, které se podává do 25. srpna 2017.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram