Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Udržitelné podnikání v Accace

17. prosince 2019
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Společnost Accace splnila podmínky certifikace dle ISO 14001:2015. Norma 14001 je nejpoužívanější v rámci systémů environmentálního managementu a zaručuje našim klientům, kolegům i ostatním zúčastněným stranám, že dopady veškerých našich činností na životní prostředí bedlivě sledujeme a neustále zlepšujeme.

ISO 14001: Nastavení efektivního systému environmentálního managementu v Accace

Pro získání certifikátu jsme nejprve museli analyzovat stávající procesy a vyhodnotit možná rizika. Poté jsme zaznamenali, jak v Accace nakládáme s odpady typu papír, plasty, sklo, směsný a elektronický odpad, a zavedli jsme takzvaný Registr odpadů. Následně jsme vypracovali podpůrnou právní dokumentaci.

„Máme obrovskou radost, že naši zaměstnanci nejsou k životnímu prostředí lhostejní, a oceňujeme jejich angažovanost, neboť se sami snaží přispět ke zmírnění negativních vlivů firemních i osobních aktivit na životní prostředí. Rozhodně tedy v našich ekologických aktivitách nepolevíme, naopak, brzy spustíme další projekty,” říká Sylva Majerová, Risk & CSR Manager ve společnosti Accace. „Ze všeho nejvíc si ceníme toho, že s nápady přicházejí přímo naši kolegové, kteří se ujímají iniciativy nejen při výběru, ale také při samotném vytváření projektů,“ dodala.

Environmentální odpovědnost pro nás není jen fráze

Cíli Accace dlouhodobě nejsou jen solidní zisky a hezké finanční výkazy. Naším posláním je podporovat kolegy a klienty, aby při dosahování svých snů zanechávali na světě pozitivní stopu. Klademe velký důraz na celkový dopad našich aktivit na ostatní lidi, naše okolí, naši planetu a přijímáme zodpovědnost za životní prostředí. Organizujeme různé projekty zaměřené na správné nakládání s odpady, recyklaci a snížení množství odpadu. Vyvíjíme a používáme moderní technologie k omezení papírování a nahrazujeme běžný papír recyklovaným.

Snížením papírování přispíváme k ochraně životního prostředí

Snižujeme papírování u všech našich administrativních procesů

Vyvinuli jsme vlastní cloudové řešení pro elektronickou správu dokumentů

Stovky našich klientů využívají naši online platformu k eliminaci tištěných dokumentů

Využíváme recyklované alternativy a zlepšujeme nakládání s odpady

Mailchimp - subscribe form sidebar
cloudpaperclipscreensynccrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram