Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nový liberační balíček pro podnikatele v oblasti činností zakázaných či omezených vládou | News Flash

19. října 2020

Ministerstvo financí představilo nový liberační balíček v oblasti daní. Balíček přináší úlevy pro daňové subjekty, jejichž příjmy pochází převážně z činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020.

Stáhnout článek jako PDF

Rozhodnutím ministryně financí tak dochází k prominutí:

 • úroku z prodlení vzniklého na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad (pro kvartální plátce za 3. kvartál roku 2020), pokud k úhradě daně, ke které se úrok váže, dojde do 31. 12. 2020,
 • záloh na silniční daň splatných v roce 2020,
 • záloh na daň z příjmů splatných od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Prominutí je možné pouze při splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Splnění této podmínky je nutné oznámit příslušnému správci daně. Oznámení je možné podat i e-mailem, kde bude přiložen scan podepsaného oznámení. Finanční správa doporučuje oznámení podat do 31. 10. 2020.

Obdobně jako u předchozích liberačních balíčků, dochází i nyní z rozhodnutí ministryně financí u všech plátců DPH k prominutí DPH v případě bezúplatného dodání vybraného zboží nebo bezúplatného poskytnutí služeb pro vybrané subjekty, pokud k jejich dodání nebo poskytnutí dojde v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Nárok na odpočet DPH zůstává u tohoto zboží nebo služeb zachován.

Rádi vám pomůžeme s vyhodnocením splnění výše uvedených podmínek.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram