Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novinky v oblasti DPH pro rok 2020 – „Rychlé záplaty“

20. ledna 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2020 dochází k významným změnám v uplatnění DPH u přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. Jedná se o přechodná opatření, tzv. „rychlé záplaty“ (dále také „quick fixes“), která budou platit do doby, než bude v rámci EU zaveden definitivní systém DPH.

Stáhnout článek jako PDF

V souvislostí s novelou směrnice EU o DPH měly od 1. ledna 2020 všechny členské státy EU povinnost implementovat quick fixes do své národní legislativy. Tyto „rychlé záplaty“ mají přispět ke sjednocení a zjednodušení DPH pravidel v obchodování se zbožím v rámci EU.

Quick fixes se týkají:

  • konsignačních skladů;
  • přiřazení přepravy u řetězových transakcí;
  • podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu – DPH identifikačního čísla a prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Novela českého zákona o DPH v souvislosti s „quick fixes“ postoupila v prosinci 2019 do 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Její účinnost tak lze očekávat od 1. dubna 2020.

Novinky v oblasti DPH pro rok 2020 představují jedny z nejzásadnějších změn posledních let. Jde o úpravy, které postihnou všechny výrobní a obchodní společnosti uskutečňující dodání a pořízení zboží v rámci EU.

Pro správné nastavení a ošetření přeshraničních transakcí je třeba mít na paměti vzájemnou provázanost změn, které quick fixes přináší. V úvahu je také třeba brát související judikaturu Soudního dvora EU.

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím tématům:

1. Umístění skladových zásob v jiném členském státu

Režim konsignačních (call-off) skladů projde významnými změnami účinnými v celé EU. Použití nového režimu bude navíc, při splnění všech podmínek konsignačního skladu, povinné. Změnám tedy věnujte pozornost i v případě, že neuvažujete o aplikaci zjednodušeného postupu.

2. Přeshraniční řetězové dodávky zboží

Při obchodování se zbožím v rámci přeshraničních řetězových dodávek je třeba jednotlivá plnění v řetězci důkladně analyzovat a následně určit, zda mají povahu lokální dodávky či představují „pohyblivou“ přeshraniční transakci, které může být přiznáno osvobození od DPH. Klíčovou roli hraje také sjednání podmínek INCOTERMS. Jejich nastavení je třeba věnovat pozornost v souvislosti s novými pravidly pro „přiřazování přepravy“, která mají za cíl jednoznačně určit povahu transakce v řetězci. Právě nevhodně nastavené dodací podmínky v kombinaci s nesprávným posouzením povahy jednotlivých transakcí má za následek chybné ošetření dodávky z pohledu DPH, které je často předmětem doměrků ze strany finanční správy.

3. Podmínky osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

Dochází ke zpřísnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU. Pro uplatnění osvobození bude nutné, aby prodávající ve vymezeném okamžiku disponoval platným DIČ odběratele a transakci rovněž řádně vykázal v souhrnném hlášení.

4. Prokazování dopravy při dodání zboží do EU

Při prokazování dopravy zboží dodaného do jiného členského státu EU bude platit vyvratitelná domněnka, že doprava je prokázána, pokud bude mít osoba uplatňující osvobození od daně k dispozici doklady požadované Nařízením Rady EU. V některých případech tak může prokázání přepravy působit plátcům značné potíže.

Výše uvedená témata s vámi naši odborníci na DPH rádi blíže prodiskutují. V případě dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram