Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela ZDP: Atraktivnější pravidla pro odpočet na výzkum a vývoj v roce 2019

26. září 2019

V poslední době opět registrujeme zvýšený zájem poplatníků o odpočet na výzkum a vývoj (VaV). S účinností od 1. dubna 2019 jsou používána nová pravidla, která mají za cíl posílit právní jistotu poplatníků a zefektivnit tuto státní podporu.

Nově není daňový poplatník povinen projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale má pouze povinnost oznámit záměr odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje příslušnému finančnímu úřadu.

Jak postupovat v případě zahájení projektu v roce 2019?

K novele vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci k aplikaci přechodného ustanovení, dle níž má daňový poplatník možnost výběru daňového režimu u projektů VaV zahájených v obdobích, která započala před nabytím účinnost novely a která nebyla do data nabytí účinnosti novely ukončena.

Daňový subjekt si může vybrat, podle jaké právní úpravy bude u projektu postupovat, ať už zahájil řešení projektu před účinností novely (např. v únoru 2019) nebo po účinnosti (např. v červnu 2019).

Proč využít daňové odpočty na VaV?

Způsobilé náklady si může poplatník odečíst od základu daně dvakrát: jednou jako účetní náklad a podruhé jako zvláštní odčitatelnou položku.

Daňový odpočet mohou využít všechny společnosti, které splňují zákonné podmínky. Neváhejte nás proto kontaktovat, velmi rádi vám s uplatněním odpočtu na výzkum a vývoj a přípravou všech potřebných dokumentů pomůžeme.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram