Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela daňového řádu 2021 – účinná již od ledna | News Flash

28. prosince 2020

Připomínáme, že 1. ledna 2021 nabývá účinnosti novela daňového řádu publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020 Sb. Jedná se o poměrně obsáhlou změnu daňového řádu za celou dobu jeho existence. Dle informací Ministerstva financí je záměrem provést rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu.

Stáhnout článek jako PDF

Zákonná podoba online finančního úřadu neboli portálu MOJE daně spočívá v rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes využívá jen malá část poplatníků. Systém nově umožní např. činit pomocí DIS podání, pověřit k přístupu jiné osoby apod.

Součástí návrhu je rovněž pozitivní motivace k využívání elektronických prostředků. Například daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Důležitou změnou v novele je zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Oproti původnímu návrhu se podařilo uhájit lhůtu pro vracení daňových odpočtů. Ta zůstane stejná, tj. 30 dní. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu z nesporné části odpočtu z 10 000 Kč na 50 000 Kč. Tato změna přinese zlepšení z hlediska cash-flow a zároveň zvýší právní i podnikatelskou jistotu.U daňové kontroly bude umožněno její korespondenční zahájení. Dále dochází k některým úpravám týkajícím se výsledku kontrolního zjištění a zprávy o daňové kontrole.

Novela obsahuje komplexní revizi úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. Původně byl stanoven na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů, nově dojde k snížení základu ve výši 14 procentních bodů na 8 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu. Zároveň zůstává zachováno pravidlo, že daňovým subjektům náleží kompenzace ve dvojnásobné výši, pokud po nich bude vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň. Návrh rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dříve nebylo umožněno.

Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Tomu je přizpůsobeno i přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram