Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ministerstvo financí navrhuje rozšíření liberačního balíčku | News Flash

23. března 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Ve snaze pomoci ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav vyvolaný nemocí COVID-19 Ministerstvo financí navrhuje rozšíření Liberačního daňového balíčku. Změny již schválila vláda a návrh dále putuje do Poslanecké sněmovny, která se jím bude zabývat na mimořádné schůzi. Předmětem navrhované úpravy jsou níže uvedené oblasti.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Při přijetí tohoto návrhu by záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob splatná 15. června 2020 nebyla poplatníky hrazena.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí by se mělo vztahovat na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí by mohlo být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. V těchto případech by došlo k prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky by tak bylo všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback)

Při schválení této úpravy by poplatníci daně z příjmů právnických i fyzických osob byli oprávněni promítnout daňovou ztrátu utrpěnou za zdaňovací období 2020 do svých daňových přiznání za zdaňovací období 2019 a 2018. Zpětné uplatnění daňové ztráty by bylo promítnuto prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 či 2018, přičemž by poplatníkům vznikl za dotčené zdaňovací období 2019 či 2018 vratitelný přeplatek. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty by tak měl představovat pozitivní dopad na cash flow dotčených poplatníků.

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET

Ministerstvo finance navrhuje po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců úplné zastavení elektronické evidence tržeb. Žádný poplatník nebude muset evidovat tržby a povinnost evidence tržeb nebude nijak kontrolována. Navrhovaná úprava se dotýká všech poplatníků podléhajících elektronické evidence tržeb, a to bez ohledu na fázi, ve které jim povinnost evidovat tržby vznikla.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram