Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států se blíží

9. srpna 2023

Důležitý termín: 30.9.2023

Týká se: DPH

Připomínáme, že lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států za rok 2022 uplyne 30. září 2023.

Možnost zažádat si o vrácení DPH je v zákoně zakotvena z důvodu zachování neutrality DPH na území EU. Umožňuje vrátit DPH zaplacenou za nákup zboží či služby s místem plnění v jiných členských státech EU. V případě přijetí obdobných vstupů s místem plnění v tuzemsku by si plátce mohl odpočet nárokovat v rámci daňového přiznání, zatímco v jiném členském státě tuto možnost většinou nemá.

Na vrácení DPH máte nárok, pokud jste českým plátcem daně se sídlem nebo provozovnou v České republice a nakoupili jste v rámci Evropské unie plnění s DPH na vstupu. Zpravidla se může jednat o nákup zboží, které nepřekročilo hranice daného státu, nebo nákup služeb spojených s nemovitostí, jako jsou např. vstupy na konference nebo ubytovací služby.

Vrácení DPH zároveň podléhá podobným pravidlům jako samotný nárok na odpočet. Tedy například uplatňuje-li plátce v tuzemsku nárok na odpočet pouze v krácené výši, může si požádat o vrácení DPH také pouze v krácené výši.

Podmínkou pro vrácení DPH je neexistence sídla nebo provozovny plátce v členském státě, ze kterého o vrácení daně usilujete.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím aplikace pro vrácení DPH spravovanou Generálním finančním ředitelstvím. Budete-li o vrácení daně z jiného členského státu žádat poprvé, je zároveň u vašeho místně příslušného správce daně třeba požádat o přístup do této aplikace. Upozorňujeme, že správce daně má 15 dní na to, aby vám přístup přidělil. Doporučujeme tedy nenechávat celou záležitost na poslední chvíli.

Termín pro podání žádosti za doklady vystavené v roce 2022 uplyne 30. září 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká. Více informací o podmínkách vrácení DPH a také postupu najdete v našem článku.

Vrácení DPH z Velké Británie

V této souvislosti zároveň upozorňujeme na to, že 30. června skončilo období, za které je možné žádat o vrácení DPH zaplacené ve Velké Británii. Žádost o vrácení daně je potřeba podat nejpozději do konce tohoto roku.

V případě potřeby asistence s přípravou žádosti nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám budeme nápomocni.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram