Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pozor na splatnost daně z nemovitých věcí – termín úhrady je do konce května

23. května 2024

Důležitý termín: 31.5.2024

Týká se: Daň z nemovitých věcí

Pro většinu poplatníků (s výjimkou těch, kteří provozují zemědělskou výrobu) nastává splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2024 již v pátek 31. května 2024. Pokud daňová povinnost přesáhne částku 5.000 Kč, je možné ji uhradit ve dvou stejných splátkách (31. května 2024 a 30. listopadu 2024). Pokud činí daň méně než 50 Kč, není poplatník povinen ji hradit.

V souvislosti s nedávnou novelizací této daně upozorňujeme, že počínaje rokem 2024 došlo k navýšení sazeb a místních koeficientů. U řady poplatníků tedy meziročně dojde k navýšení splatné daně, ačkoliv nedošlo ke změně vlastnictví či způsobu využití držených nemovitostí. Doporučujeme tedy daň z nemovitých věcí pro rok 2024 neplatit ve stejné částce jako minulý rok, ale řídit se aktuálním platebním výměrem.

Daň z nemovitých věcí je splatná na základě platebního výměru, ve kterém správce daně potvrdí či upřesní konečnou výši daně oproti dani stanovené poplatníkem v dříve podaném daňovém přiznání.  

Jak je platební výměr doručen?

  • E-mailem – Požádat o doručení platebního výměru na e-mail je možné pouze prostřednictvím formuláře daňového přiznání pro daný rok nebo dříve podané žádosti.
  • Datovou schránkou – Pokud poplatníkovi není platební výměr doručen prostřednictvím e-mailu nebo SIPA a současně má daný poplatník zřízenou datovou schránku fyzické či právnické osoby, je mu platební výměr doručen právě do této datové schránky.
  • Prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
  • Složenkou.

Co dělat, pokud platební výměr neobdržím?

Pokud do 25. května 2024 neobdržíte platební výměr, je možné výši daně k úhradě zjistit v „Online finančním úřadu“ na portálu MOJE daně v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU >> Daň z nemovitých věcí. Podrobný postup je blíže popsán na stránkách Finanční správy. Případně je možné přímo kontaktovat příslušné územní pracoviště telefonicky.  

Mailchimp - subscribe form sidebar
homemap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram