Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura NS: Přítomnost dalších osob na valné hromadě

30. května 2024

Týká se: Právo

Nejvyšší soud ČR (dále jen „NS“) se ve svém nedávném usnesení sp. zn. 27 Cdo 1179/2023 ze dne 24. ledna 2024 vyjádřil k možnosti odlišené úpravy (tzv. dispozitivnosti) v rámci ustanovení § 399 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). To říká, že s akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li stanovy jinak.

V daném případě se NS mimo jiné zabýval otázkami:

  • posouzení dispozitivnosti ustanovení § 399 odst. 2 ZOK,
  • možnost stanovení restriktivnějších podmínek pro přítomnost dalších osob na valné hromadě ve stanovách společnosti.

Na základě rozhodnutí NS lze shrnout, že ustanovení § 399 odst. 2 ZOK je plně dispozitivní. Stanovy společnosti tedy mohou umožnit přítomnost více osob doprovázejících akcionáře na valné hromadě. Na druhé straně pak stanovy mohou právo akcionáře na doprovod omezit (určením podmínek, které musí doprovázející osoba splňovat), či úplně vyloučit

Pro úplnost je však nutné upozornit, že § 399 odst. 2 ZOK, ani na něj navazující případná úprava ve stanovách nemohou vyloučit přítomnost doprovodu akcionáře v případě, že bez takového doprovodu by se akcionář vůbec nemohl zasedání valné hromady účastnit (např. přítomnost hluchoněmého akcionáře na valné hromadě s tlumočníkem do znakového jazyka).

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram