Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nezapomínáte na formulář A1 při zahraničních pracovních cestách?

22. listopadu 2019

Řada západoevropských států přijala v posledních letech restriktivní opatření zaměřené na osoby, které na území těchto států pracují, avšak nedisponují tzv. formulářem A1 – tedy dokumentem potvrzujícím jejich příslušnost k právním předpisům jiného členského státu v oblasti sociálního pojištění. Ze stejného důvodu svůj přístup zpřísnila také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučujeme tedy služební cesty do zahraničí nepodceňovat a své zaměstnance platným formulářem A1 vybavit.

Kdy tedy musí zaměstnavatel či zaměstnanec o formulář A1 zažádat?

Ze zákona plyne povinnost požádat o vystavení formuláře A1 při:

  • veškerých (i krátkodobých) zahraničních pracovních cestách,
  • vyslání do zahraničí (např. při dočasném přidělení apod.),
  • souběžném výkonu činnosti (zaměstnání, podnikání) ve dvou či více členských státech.

Mnozí zaměstnavatelé však stále na vystavení formuláře A1 zapomínají, a to zejména u krátkodobých služebních cest. Neplní tak nejen oznamovací povinnost vůči ČSSZ, kterou jim ukládají evropská nařízení, ale vystavují se též rizikům plynoucím z případných kontrol zahraničních orgánů, zejména inspekce práce.

Jak vám v Accace můžeme pomoci?

S agendou vyslaných zaměstnanců máme bohaté zkušenosti. Rádi pro vás zajistíme:

  • Jednorázovou/nárazovou přípravu žádostí o vystavení formuláře A1, kdy vyhotovíme žádost a zašleme vám ji společně s instrukcemi, jak dále postupovat.
  • Přípravu žádostí o vystavení formuláře A1 na základě plné moci, včetně jejich podání a následné komunikace s ČSSZ.
  • Kompletní správu agendy kolem formulářů A1 jako komplexní službu, kdy evidujeme platnost formulářů a žádosti o formuláře A1 zpracováváme průběžně dle potřeby.

Máte-li zájem o naši asistenci nebo o více informací, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s agendou pomůžeme!

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram