Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dar a daňové dopady – jak efektivně pomoci?

29. června 2021
Dar a daňové dopady

Rozhodli jste se podpořit finančně či materiálně regiony postižené nedávným tornádem nebo přímo své zaměstnance ze zasažených oblastí? Připravili jsme pro vás krátký přehled daňově výhodných režimů. Věříme, že se vám informace mohou hodit.

Materiální či finanční dar

Při splnění zákonem daných podmínek je možné v tomto případě dary pro sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární či charitativní účely uplatnit jako položky snižující základ daně. Dar tak snižuje daňovou povinnost o 15 nebo 23 % (sazba daně dle výše celkového příjmu) hodnoty daru u fyzických osob a 19 % hodnoty daru u právnických osob. Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně (namísto standardních 15 %). Odčitatelné položky se uplatní v rámci ročního přiznání k dani z příjmů nebo ročního zúčtování daní u zaměstnanců.Pro uplatnění daru jako odčitatelné položky je potřeba – a to jak u fyzických, tak u právnických osob – potvrzení příjemce daru, z něhož bude zřejmé, kdo je příjemcem, jaký je účel daru a datum. V potvrzení může být uvedeno i konkrétní využití z okruhu výše uvedených účelů. V případě darování vyšších finančních částek vyžaduje správce daně doložit také výpis z bankovního účtu.

Příjemci daru mohou být v tomto případě zejména obce, kraje, organizační složky státu a právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona. Patrně nejjednodušší formou je přispět právě přes některou právnickou osobu, která je pořadatelem veřejné sbírky. Existují i webové platformy, jejichž prostřednictvím můžete přispět konkrétním rodinám či osobám. Příspěvkem přes pořadatele veřejné sbírky nebo přes konkrétní obec minimalizujete riziko, že přispějete na černou sbírku, a máte jistotu, že se prostředky řádně využijí.

Pomoc zaměstnancům

Zaměstnavatel může také pomoci přímo svému zaměstnanci, který byl přírodní katastrofou postižen. Od daně z příjmů zaměstnance jsou osvobozena následující plnění:

  • sociální výpomoc: příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na které byl vyhlášen nouzový stav, za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z nedaňových nákladů;
  • bezúročná zápůjčka: na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku. V případě jistiny do výše 300 tis. Kč jde o osvobozený příjem na straně zaměstnance.

Máte-li specifický dotaz týkající se darů a finanční pomoci, napište nám. Rádi jej zodpovíme!

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram