Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Další pomoc podnikatelům a podpora trhu s nemovitostmi | News Flash

15. května 2020
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Od března 2020 jsou téměř všichni podnikatelé zasaženi preventivními opatřeními zavedenými vládou jako prevence šíření koronaviru. Ačkoli se omezení postupně uvolňují, dopad pandemie na ekonomické vyhlídky mnoha podnikatelů je stále závažný. Jelikož opatření nebyla ještě zcela zrušena, schválila vláda ve snaze pomoci podnikatelům a malým společnostem další finanční podporu a také navrhla legislativní změny podporující trh s nemovitostmi. Níže uvedená opatření jsou popsána ke 14. květnu 2020.

Stáhnout článek jako PDF

Nárok na kompenzační bonus prodloužen a rozšířen: bonus mohou nově čerpat i malé společnosti

Od 12. března do 30. dubna 2020 mohli podnikatelé požádat o finanční podporu ve výši 500 Kč za den (celkem 25 000 Kč). Dle nedávno schválené novely zákona o kompenzačním bonusu mohou podnikatelé znovu požádat o kompenzační bonus od 1. května do 8. června 2020, tj. o dalších 19 500 Kč.

Tuto podporu podnikatelé obdrží, pokud splní následující podmínky:

  • Žadatel je osobou samostatně výdělečně činnou;
  • Podnikatel není současně zaměstnancem účastným nemocenského pojištění (v tom případě mu totiž zpravidla stát poskytuje odškodnění případně ušlé mzdy/platu);
  • Podnikatel nemohl vykonávat svou podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti „nad míru obvyklou“ v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření – což potvrdí čestným prohlášením.

Kompenzační bonus budou moci čerpat také vlastníci malých společností s ručením omezeným, splní-li určité podmínky (např. obrat za rok 2019 měla společnost ve výši min. 180 000 Kč). Finanční podpora by mohla být poskytnuta malé společnosti s max. 2 společníky. Oba společníci mohou požádat o kompenzační bonus pouze tehdy, pokud již nevyužívají jiné formy státní finanční podpory. Příslušná novela čeká na dokončení legislativního procesu

Kde žádat: Finanční správa České republiky

Kdy a jak podat žádost: Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Finanční správy od 7. května 2020. Formulář je třeba vyplnit a odeslat finančním úřadům, např. prostřednictvím e-mailu, datové schránky, s ověřeným digitálním podpisem nebo osobně na příslušném finančním úřadu.

Zvýšení ošetřovného

Podnikatelé, kteří museli ukončit/přerušit/omezit své podnikání, aby se mohli starat o své děti, měli nárok na ošetřovatelský příspěvek ve výši 424 Kč za každý den po celou dobu stavu nouze. Dle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) budou nově moci pobírat příspěvek ve výši 500 Kč za den, a to až do 30. června 2020. Toto navýšení ošetřovného bude platné již od dubna.

Podnikatelé budou mít nárok na ošetřovné pokud:

  1. pečují o dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení uzavřené kvůli koronaviru (bez dolního limitu), mělo by se rozšířit i na období, kdy se rodiče rozhodnout neabsolvovat dobrovolnou docházku;
  2. pečují o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiného aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

Kde žádat: Živnostenský úřad

Kdy a jak podat žádost: Od 11. května 2020 (možné i podat žádost zpětně za duben) lze žádost podat prostřednictvím elektronické datové schránky, e-mailu s ověřeným digitálním podpisem nebo poštou. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách MPO; kromě toho bude nutné předložit prohlášení, že podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako svou hlavní činnost a druhý rodič již nepobírá ošetřovné.

Pozastavení elektronické evidence tržeb

Poslanecká sněmovna schválila dne 6. května 2020 návrh Ministerstva financí, který odkládá všechny vlny elektronické evidence tržeb do konce roku 2020.

Jak poplatníci spadající do prvé a druhé vlny (tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování), tak i poplatníci kteří měli původně začít evidovat od 1. května 2020, začnou evidovat své tržby až od 1. ledna 2021. Novela tohoto zákona, která odklad elektronické evidence tržeb prodlužuje do 1. ledna 2021, je v současnosti projednávána Parlamentem.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí rovněž navrhuje přijetí několika daňových opatření v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí (dále jen „daň z nabytí“). Dne 30. dubna 2020 vláda schválila upravený návrh tohoto zákona, který bude následně prodiskutován v Poslanecké sněmovně.

Hlavní součástí tohoto návrhu je úplně zrušení 4% daně z nabytí placené nabyvatelem z celkové kupní ceny nemovitosti. Vládní návrh zákona by měl být účinný zpětně. Poplatníci, jejichž daň z nabytí je splatná od 31. března 2020, tj. došlo k zápisu do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později, nejsou povinni platit daň z nabytí.

Aby byl dopad na státní rozpočet v důsledku zrušení daně z nabytí kompenzován, obsahuje návrh zákona dále zrušení možnosti odpočtu úroků z nově uzavřených hypotečních úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob (aktuálně do limitu 300 tis. Kč ročně). Odpočet úroků by měl být oprávněn uplatňovat kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Návrh dále prodlužuje lhůtu pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí ze stávajících 5 na 10 let. Pokud dosažené příjmy budou použity na obstarání bytové potřeby, osvobození by mělo zůstat zachováno. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram