Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. ledna 2024

8. února 2024

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: DPH

Od 1. ledna 2024 vešel v účinnost konsolidační balíček a s ním i změny sazeb DPH. Základní sazba zůstává na své původní hodnotě, tedy 21 %, avšak obě snížené sazby se slučují do jedné sazby ve výši 12 %. Nicméně ne všechno zboží a služby, které byly do konce roku 2023 ve snížených sazbách DPH, vstoupily do nového roku se sníženou sazbou. Některé položky se přesunuly do sazby základní. O těchto přesunech se více dočtete v našem uceleném článku ke konsolidačnímu balíčku.

Níže shrnujeme pouze ty změny, kterými se zabývalo GFŘ ve své informaci ke změnám sazeb DPH od 1. ledna 2024.

Vybrané nápoje

Výraznou změnou, kterou konsolidační balíček přinesl, je přesun nealkoholických nápojů do základní sazby. Výjimku představují pouze pitná (kohoutková) voda a tzv. vybrané nápoje, jejichž definice byla do zákona doplněna. Mezi vybrané nápoje podléhající snížené sazbě patří:

  • mléko a tekuté mléčné výrobky (jogurtové mléko, kefíry apod.),
  • rostlinné alternativy mléka (sójové, mandlové, ovesné apod.).

Podle vyjádření GFŘ do této kategorie spadají oba výše uvedené druhy vybraných nápojů i v případě jejich oslazení či jiného ochucení (umělými sladidly, ořechy, čokoládou apod.), neboť se tím nemění charakter nápoje. Jak jsme již také zmiňovali, káva s mlékem bude vždy podléhat sazbě daně ve výši 21 %, a to bez ohledu na množství v ní obsaženého mléka.

Pitná voda

Informace GFŘ navíc blíže specifikuje, jaká voda je pitnou vodou pro účely snížené sazby DPH. Je to pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy. Pitná voda dodávaná v barelech, nápojových automatech atp. podléhá základní sazbě DPH. Nicméně máte-li automat napojený na vnitřní vodovod, je vaše voda opět předmětem snížené sazby daně.

V případech nouzového zásobování vodou (v podobě cisteren) se taktéž uplatní snížená sazba daně.

Pro použití snížené sazby daně nesmí být voda nijak ochucená nebo upravená. Sníženou sazbu tak lze použít na vodu „dekorovanou“ např. mátou, ledem nebo ovocem. Jakmile je však voda ochucená, např. citronovou šťávou, sirupem nebo sladidlem, jedná se již o nápoj podléhající základní sazbě DPH.

Nápoje v menu

Mezi odbornou veřejností se pak vášnivě diskutovalo o tom, jak se budou nápoje zdaňovat v případě, budou-li poskytované společně s pokrmy (v tzv. menu). GFŘ se v této souvislosti vyjádřilo, že je nutné základ daně rozdělit podle jednotlivých plnění, přičemž pokud není dané rozdělení možné, musí být na vše uplatněna základní sazba.

Výjimku představuje poskytování ubytovací služby se snídaní v ceně, kdy bez ohledu na to, zda jsou při snídani podávány nápoje podléhající základní sazbě, bude celá služba zatížena pouze sníženou sazbou. Stravování je totiž v tomto případě vedlejším plněním k ubytování, které nadále podléhá snížené sazbě DPH. Zároveň ale GFŘ dodává, že toto neplatí pro polopenze, plné penze či snídaně zakoupené zvlášť. V těchto případech je nutné služby opět rozdělit na jídlo a nápoje.

Ostatní

Nealkoholické nápoje podávané ve školních, zdravotnických a obdobných zařízeních nadále zůstávají osvobozené bez nároku na odpočet (za splnění podmínek daných zákonem).

V souvislosti s výše zmíněnou problematikou nápojů je zároveň potřeba zmínit, že produkty rostlinného původu v suchém stavu, ze kterých po zalití vodou získáte nápoj (typicky káva, čaj či jiné zboží), budou podléhat snížené sazbě DPH 12 %.

Dále se rozšiřuje škála zdravotnických potřeb spadajících do snížené sazby. A to zejména o jednorázové zdravotnické prostředky a některé malé přístroje a zařízení.

Do snížené sazby DPH se přesunula i příležitostná osobní silniční doprava (autobus pro školní výlety, domovy seniorů apod.) a zvláštní linková doprava (např. svoz zaměstnanců určité firmy).

Dodání knih a poskytování obdobných služeb (elektronické knihy) bylo vyjmuto ze snížené sazby DPH. Nově představuje plnění osvobozené s nárokem na odpočet, a to včetně vedlejších nákladů.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram