Personální agenda

Náš zkušený tým HR profesionálů dokáže vhodně doplnit nebo i plně nahradit váš interní tým personalistů. Pokrývá všechny oblasti řízení lidských zdrojů od zpracování mezd přes správu personální agendy po pracovněprávní poradenství a nastavování HR procesů. Personální outsourcing je vhodný pro firmy, které se chtějí soustředit na hlavní předmět podnikání. Převedení personálních procesů a zodpovědnosti za ně na externího dodavatele personálních služeb vede k větší flexibilitě, úspoře nákladů a zvýšení efektivity. Interním personalistům se uvolní ruce pro strategické úkoly.

Umíme pokrýt komplexní personální agendu klienta. Zaměstnanci mají stejný komfort jako v případě interního HR oddělení.

Přečtěte si případovou studii komplexního zpracování mzdové, personální a HR agendy v mezinárodní korporaci, která v Česku a na Slovensku vyrábí rychloobrátkové zboží. Klient nám svěřil většinu HR procesů, jako je nábor zaměstnanců, onboarding, správa personálních dokumentů, příprava podkladů pro mzdy, oblast služebních cest, zaměstnaneckých benefitů a mnoho dalších.

Personální outsourcing je výhodný

 • Vy se můžete soustředit na svůj byznys. Zodpovědnost za personální agendu přenesete na profesionály.
 • Budete mít přístup k know-how, které máme díky naší práci s řadou klientů z různých oborů a regionů.
 • Zvládnete řešit i příliš komplikované situace, které práce s lidskými zdroji přináší. Pohlídáme za vás neustále se měnící legislativu.
 • Budete mít lepší přehled o nákladech na HR.
 • Vašim interním personalistům se uvolní ruce pro jiné, strategické úkoly.
 • Zaměstnancům poskytnete podporu našich HR adminů, kteří jsou zákaznicky orientovaní a vnímaví k zaměstnaneckým potřebám.
 • Získáte přístup k HR portálu, který vyvíjíme ve spolupráci s IT profesionály a je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Chystáte se expandovat na nové trhy? Půjdeme tam s vámi. Máme síť poboček a důvěryhodných partnerů po celém světě.
Usnadněte si práci díky online portálu

Náš online portál usnadňuje práci HR týmům a dává zaměstnancům možnost samostatně spravovat rozmanité personální záležitosti.

Pokrýváme kompletní personální agendu

 • Zpracování mezd: Začínáme již u přípravy a shromažďování veškerých podkladů pro mzdy, které pak předáváme našim zkušeným mzdovým účetním. Celý proces může probíhat také online – rychle a hlavně bezpečně.
 • Správa personálních složek zaměstnanců: Složky spravujeme, archivujeme a skartujeme podle požadavků platné legislativy a vašich archivačních a skartačních směrnic. Složky můžeme také digitalizovat.
 • Pracovněprávní dokumentace: Ve spolupráci s našimi právníky připravujeme pracovněprávní dokumenty při veškerých změnách pracovněprávních vztahů zaměstnanců klienta, včetně přípravy pracovní smlouvy . Poskytneme vám také odbornou podporu při přípravě interních směrnic či dalších dokumentů.
 • Nástupy zaměstnanců, onboarding: Zabezpečujeme celý administrativní proces při nástupu zaměstnanců – přihlášení u všech úřadů a institucí, potřebný pracovněprávní servis, správu dat zaměstnance ve vašich systémech, osobní účast na nástupním dni.
 • Péče a podpora pro vaše zaměstnance: Poskytujeme hotline podporu vašim zaměstnancům pro řešení běžných otázek týkajících se jejich výplatních pásek a dalších dotazů ke zpracování jejich mzdové a personální agendy. Vystavíme různá potvrzení a dokumenty zaměstnanců na požádání.
 • Školení zaměstnanců: Spravujeme systém potřebných školení, BOZP/PO, zdravotních prohlídek. Evidujeme certifikáty a osvědčení, urgujeme zaměstnance.
 • Správa benefitů: Umíme administrovat různé druhy benefitních systémů, cafeterií, stravenky, Multisport karty atd.
 • Služební cesty: Kontrolujeme a evidujeme dodané knihy jízd a výpočet srážek, dodanění a dopojištění PHM dle aktuální směrnice klienta. Pomáháme se zpracováním agendy služebních cest od začátku do konce cesty, včetně podpory při zpracování vyúčtování. Posviťte si s námi na pracovní cesty na online školení
 • Zahraniční zaměstnanci: Provedeme vás složitou agendou mezinárodního vysílání zaměstnanců a zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Vedeme evidenci a podáváme žádosti o vystavení formulářů A1
 • Roční zúčtování daně: Zabezpečujeme celý proces sběru dat, přípravy, distribuce, asistence a poradenství v souvislosti s ročním zúčtováním daně, osobně nebo zcela online.
 • HR reporting: Pro HR týmy a management firmy připravujeme pravidelné i ad hoc reporty dle požadavků klienta.
 • Výstupy zaměstnanců: Zabezpečujeme kompletní administrativu pro odchozí zaměstnance – potřebná odhlášení, přípravu a podpis pracovněprávní a další výstupní dokumentace.
 • Pracovněprávní poradenstvíVe spolupráci s naší advokátní kanceláří vám poradíme v záležitostech, jako je vypracování smluv, propouštění zaměstnanců, soudní řešení sporů, jednání s odbory atd.
 • HR online portál: Samoobslužný HR portál v zabezpečeném cloudu umožňuje zaměstnancům a HR týmu efektivní správu osobních složek, oběh dokumentů, administraci benefitů, pracovních cest, online roční zúčtování daně a mnoho dalšího.
 • Online docházkový systém: Zaměstnanci můžou online evidovat odpracovaný čas, přesčasy, nárok na dovolenou, pracovní neschopnosti a nechat si je schvalovat nadřízeným.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram