HR procesy a personální strategie

Díky mnohaletým zkušenostem z personalistiky a HR máme přehled o tom, jak nastavit veškeré HR procesy, aby pracovaly pro vás a vaše zaměstnance. Umíme nastavit HR strategii krok za krokem s nadhledem a porozuměním vašim potřebám.

Začínajícím společnostem a start-upům pomáháme nastavit personální strategii hned od prvního zaměstnance. Díky tomu nejen naplní veškeré zákonné požadavky, ale také si získají a udrží talentované a motivované zaměstnance.

Zavedené rostoucí firmy mají všechny potřebné personální procesy nastavené, ale můžou je mít po letech zbytečně komplikované, zdvojené či nepřehledné. Zde pomůže personální audit a následné úpravy strategie řízení lidských zdrojů tak, aby odpovídala současným potřebám a cílům.

Podle toho, v jaké fázi se nacházíte, nastavíme nebo revidujeme:

 • veškerou pracovně-právní dokumentaci (pracovní smlouvy, různé typy dohod, výpovědi atp.),
 • vnitrofiremní dokumentaci (např. pracovní řád, etický kodex, různé formy interních směrnic – benefity, dovolená, evidence pracovní doby atp.),
 • práci s osobními složkami, včetně převedení do online formy,
 • archivaci HR dokumentů, třídění dokumentů dle GDPR,
 • nástupní proces neboli onboarding,
 • personální plánování v souladu s firemní strategií (pracovní místa a zdroje),
 • mzdové, personální a docházkové systémy,
 • systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, nastavení KPI, bonusového systému,
 • kompetenční model,
 • systém vzdělávání nováčků, manažerů, týmů,
 • firemní kulturu, hodnoty a cíle, interní komunikaci,
 • CSR program,
 • další oblasti HR dle vašich potřeb.

Ve všech otázkách lze využít jak poradenské služby (mzdové, daňové, právní), tak pravidelné konzultace a mentoring, nebo rovnou formu outsourcingu HR prostřednictvím HR business partnera. K dispozici jsou vám mzdové účetní, personalisté, HR profesionálové, právníci a daňoví poradci s mnoha lety zkušeností z malých i velkých firem z různých odvětví.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram