Hodnocení a odměňování zaměstnanců

V mnoha společnostech jsme si ověřili, že správně nastavený systém hodnocení a odměňování zaměstnanců je klíčový pro motivaci, spokojenost, výkon a loajalitu pracovníků.

Díky pravidelnému a systematickému hodnocení:

  • Vaši pracovníci ví, nakolik plní správně své úkoly a co můžou zlepšit.
  • Manažeři získají vodítko, jak poskytovat zaměstnancům uznání, podporu, rady a návrhy na profesní rozvoj.
  • HR týmy mohou na základě hodnocení rozhodovat o náborech, přesunech či povýšeních zaměstnanců.
  • Identifikujete silné a slabé stránky jednotlivých týmů i celé organizace.

Systematické hodnocení vede ke stanovení spravedlivé a motivující odměny, což má přímý dopad na úspěch celé společnosti.

Hodnocení zaměstnanců na míru

Pomáháme organizacím nastavit systém hodnocení zaměstnanců na míru tak, aby probíhalo pravidelně, podle předem stanovených pravidel a kritérií a zakládalo se na faktech, datech a měřitelných ukazatelích.

Bonusové schéma zakotvíme do vnitřních předpisů a pohlídáme, aby bylo v souladu se zákony. Pomůžeme vám s popsáním rolí, kompetencí a definicí KPI.

Jak na odměňování zaměstnanců

Společně nastavíme systém odměňování podle objektivních kritérií, transparentních pravidel a zákonných norem, což vám umožní získat a udržet si kvalifikované a talentované pracovníky.

Správně nastavená odměna zaměstnance je konkurenceschopná na trhu práce a motivuje vaše lidi k dosahování lepších výsledků a kvality práce.

Kompetenční model

Na základě vaší strategie a rozvojových potřeb firmy vám pomůžeme sestavit efektivní kompetenční model neboli soupis toho, co lidé ve firmě musí umět, aby byla úspěšná. Uděláte si jasno, v čem je potřeba se rozvíjet a které kompetence vašim lidem chybí. Kompetenční model firmy identifikuje klíčové kompetence, jež jsou společné pro více pozic či celou organizaci. Na základě těchto kompetencí lze následně systematicky plánovat vzdělávání zaměstnanců a nastavit vzdělávací koncepci.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram