Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zvažované změny daňového systému

6. března 2023

Týká se: Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Týká se: Daň z nemovitých věcí

Týká se: Sociální zabezpečení

Z důvodu přetrvávajících vysokých deficitů státního rozpočtu je vláda nucena přistoupit nejen ke snížení výdajové, ale také k navýšení příjmové strany státního rozpočtu. Již nyní je tedy jasné, že se změny budou týkat i daňového systému. Ministr financí nyní nastínil, jaké možné změny vláda zvažuje.

Ta aktuálně diskutuje zrušení většího množství daňových výjimek, mezi které patří například sleva na manželku nebo odpočet úroků z úvěru na bydlení. Naopak změny by se neměly týkat základní slevy na poplatníka nebo slevy na děti. Ministr mimo jiné zdůraznil, že se jedná pouze o změnách daňových výjimek, nikoliv o změně výše sazby daně z příjmu fyzických osob.

Dále je velmi pravděpodobné, že se v budoucnu zvýší daň z nemovitých věcí. Zvýšení by bylo dle ministra ovšem příjmem státního rozpočtu, nikoliv obcí, kterým daň dosud výhradně připadá.

Možnou změnou je i úprava sazeb DPH a změna zařazení některých položek. Vláda zvažuje sloučení dvou snížených sazeb do jedné a také přeřazení služeb a zboží, které nemají zdravotní či sociální účel, do základní sazby.

Další zvažovanou změnou je úprava odvodů osob samostatně výdělečně činných na sociální pojištění. Z důvodu odlišné výše odvodů zaměstnanců a OSVČ dochází k rozdílům ve výši jejich důchodů. Vláda proto diskutuje návrh zavedení dobrovolné vyšší částky odvodu nebo navýšení minimální výše odvodu pro všechny OSVČ.

Je zřejmé, že se daňový systém v budoucnu dočká změn. Na jejich finální podobu si ovšem budeme muset ještě počkat. Vývoj změn budeme nadále sledovat a informovat vás.

Mailchimp - subscribe form sidebar
homeenterusersmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram