Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Založení s.r.o. 2023 – jednodušší, rychlejší i levnější

19. května 2023

Týká se: Korporátní právo

Zákonodárce se v souladu s cílem odbourat zbytečnou administrativní zátěž a zvýšit elektronizaci veřejné správy rozhodl zjednodušit proces zakládání společností s ručením omezeným. V roce 2023 se tak založení s.r.o. v České republice stalo jednodušším, rychlejším a méně nákladným, než tomu bylo doposud. Zároveň zákonodárce připravil půdu pro kontrolu osob, jimž byla zakázána činnost ve volených orgánech společností.

Vzor společenské smlouvy

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo oficiální vzor elektronické společenské smlouvy. Součástí tohoto vzoru jsou i komentáře k jednotlivým ustanovením. Stále lze však využít vlastní textaci společenské smlouvy a použití daného vzoru je zcela dobrovolné. Použití přináší zejména finanční výhody – při použití vzorové společenské smlouvy se odměna notáři sníží na 2 000 Kč, zároveň dojde k osvobození od soudního poplatku při zápisu do obchodního rejstříku. Je však třeba dodat, že vzor společenské smlouvy obsahuje skutečně pouze velmi základní úpravu.

Živnost až po založení společnosti

Proces zakládání společnosti se dále urychlí tím, že již nově není nutné před zapsáním do obchodního rejstříku nejprve procházet řízením před živnostenským úřadem ohledně získání živnostenského oprávnění. Společnost tak může být zapsaná do obchodního rejstříku zcela bez tohoto oprávnění. Pokud však nově vzniklá společnost ke svému podnikání živnostenské oprávnění potřebuje, je povinna si jej do 1 roku od svého vzniku opatřit.

Prohlášení o sídle pouze jednou

Odpadá také dualita předkládání dokladu prokazujícího právní důvod užívání prostor sídla společnosti. Nyní je nutné tento doklad přiložit pouze k zápisu do obchodního rejstříku.

Volené orgány

Nově budou překážky pro výkon funkce člena voleného orgánu výslovně upraveny v § 46 ZOK. Praktickou novinkou potom bude evidence, kam budou zapisovány osoby, které mají soudní zákaz výkonu činnosti ve voleném orgánu. Evidence bude neveřejná a přístupná pouze pro soudy nebo notáře. Tato část bude účinná až od 1. července 2023.

Jde o krok správným směrem?

Odstranění zbytečného administrativní zátěže lze jistě vítat jako krok správným směrem, který skutečně zjednoduší proces zakládání s.r.o. Ohledně praktičnosti využití vzorové společenské smlouvy lze polemizovat, jakou oblibu získá její využívání, nicméně ukáže až čas.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markerbriefcasecrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram