Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

NSS: Využití kamerových záznamů Policie ČR při správě daní

27. března 2024

Týká se: DPH

Týká se: Správa daní

Mediálně sledovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) 9 Afs 147/2020 dospěl k závěrečnému verdiktu.

Plátci byl odepřen nárok na odpočet DPH z nakoupeného vozidla, neboť pochybnosti správce daně o oprávněnosti nároku na odpočet DPH prokazoval záznamy z knihy jízd vozidla, které byly datovány ještě před dnem jeho pořízení. Správce daně tak pojal podezření o správnosti údajů poskytnutých plátcem a vyžádal si od Policie ČR kamerové záznamy o pohybu vozidla za dobu uvedenou v knize jízd. Záznamy Policie ČR prokázaly, že vozidlo nebylo používáno, jak deklaroval daňový subjekt. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt neprokázal vznik nároku na odpočet daně ani jiným způsobem, správce daně vydal platební výměr, kterým daňovému subjektu doměřil nadměrný odpočet.

Daný spor se následně dostal až do rukou Ústavního soudu, který dal za pravdu daňovému subjektu a vrátil rozsudek zpět NSS k bližšímu přezkoumání. Vzhledem k tomu, že vyžádání kamerových záznamů představuje zásah do práv daňového subjektu, je třeba v souladu se zásadou přiměřenosti vyhodnotit, zdali vyžádání záznamů bylo vhodné a nezbytné pro naplnění cíle správy daní a nebylo možné použít jiných důkazních prostředků. Dle názoru NSS vyžádání kamerových záznamů bylo vhodné, nikoliv však nezbytné pro stanovení daně.

NSS dále připomněl, že důkazní břemeno leží primárně na daňovém subjektu a případné pochybnosti správce daně je povinen vyvrátit daňový subjekt svými vlastními důkazními prostředky. Správce daně není tedy oprávněn rozhodovat na základě jeho vlastního zjišťování skutkového stavu.  Závěrem NSS uvedl, že knihu jízd bylo možné zpochybnit i bez kamerových záznamů. Pokud tedy správce daně může tvrzení daňového subjektu vyvrátit méně invazivním způsobem, není oprávněn využít kamerových záznamů od Policie ČR.

Mailchimp - subscribe form sidebar
booktagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram