Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vyúčtování záloh při změnách sazeb DPH

9. února 2024

Týká se: DPH

Počínaje lednem 2024 dochází ke změnám daňových zákonů ve spojitosti s konsolidačním balíčkem. V případě DPH se zavádí pouze jedna snížená sazba daně ve výši 12 %. Základní sazba daně ve výši 21 % zůstává nezměněna. Kvůli redukci sazeb došlo ke změně sazeb prakticky u všech služeb a veškerého zboží, které podléhalo snížené sazbě DPH. A tradičně nejvíce problémů v těchto situacích vzniká při vyúčtování záloh.

Jak tedy postupovat v případech, kdy byla záloha uhrazena v roce 2023, ale ke konečnému vyúčtování, které už je v jiné sazbě, dojde až v roce 2024?

Po uskutečnění plnění dochází k zúčtování záloh. To znamená, že se od celkové úplaty (základu daně za uskutečněné plnění) odečte suma všech zaplacených záloh bez daně. Může pak dojít k následujícím situacím:

  • nevzniká žádný rozdíl,
  • vzniká nedoplatek,
  • vzniká přeplatek.

V případě, kdy žádný rozdíl nevzniká, je to jednoduché. Nic se nedodaňuje, ani nepřepočítává.

Pokud je výsledkem nedoplatek, rozdíl se zdaní aktuální sazbou platnou v roce 2024 (ke dni zdanitelného plnění).

Jestliže vznikne přeplatek, pak se zjednodušeně zdaní sazbou, která byla platná ke dni jeho úhrady (v našem případě v roce 2023). Pokud bylo zaplaceno více záloh v různých sazbách daně, postupuje se tak, že rozdíl bude vypořádáván postupně, a to od nejmladší zálohy (poslední uhrazené) po nejstarší (první uhrazené).

Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo krátkou informaci (č.j. 2404/24/7100-30116-050822, Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty) ve které je tato problematika znázorněna i na několika praktických příkladech.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram