Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vyřazení stavby evidované jako zásoba

22. srpna 2023

Týká se: Daň z příjmů právnických osob

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo informaci, v níž upřesnilo, jak přistoupit k ošetření zůstatkové ceny stavby, která je likvidovaná v souvislosti s pořízením nové stavby vykazované jako zásoba. Daná situace se tak týká především developerských společností, které provádí výstavbu nemovitých věcí za účelem budoucího prodeje koncovému zákazníkovi.

Předchází-li pořízení nového stavebního díla demolice stavebního díla původního, vstupuje účetní zůstatková cena (ÚZC) do účetního ocenění a daňová zůstatková cena (DZC) do daňového ocenění nového stavebního díla. Tato zákonná úprava však platí pouze v případě dlouhodobého majetku. Ošetření, které by mělo být aplikováno v situaci, kdy je stavební dílo zásobou určenou k následnému prodeji či obchodování, však v zákoně chybí.

GFŘ se proto rozhodlo zmíněnou absenci legislativní úpravy ošetřit prostřednictvím informace a použití ošetření definovaného zákonem pro dlouhodobý majetek rozšířit i na stavební dílo, který je zásobou. Dle vyjádření GFŘ je v okamžiku prodeje stavebního díla evidovaného jako zásoba, do jehož ocenění vstoupilo rovněž původní stavební dílo, potřeba adekvátním způsobem upravit základ daně o rozdíl mezi ÚZC a DZC původního stavebního díla. Současně, pokud jsou novým stavebním dílem např. bytové jednotky, by měla být ÚZC/DZC původního stavebního díla mezi tyto poměrně rozdělena dle racionálního ekonomického kritéria.

Zmíněný postup nelze použít retrospektivně. Poprvé ho mohou společnosti uplatnit za zdaňovací období končící po datu zveřejnění této informace (19. července 2023). Tj. většina poplatníků nejdříve ve zdaňovacím období roku 2023.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram