Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Uplatnění DPH u dárků pro nové zákazníky

23. ledna 2024

Týká se: DPH

Evropský soudní dvůr vydal začátkem října 2023 rozsudek (C-505/22 Deco Proteste – Editores Lda) věnující se případu portugalské společnosti, která nabízela novým zákazníkům dárky jako odměnu za zakoupení předplatného. Předplatné přitom mohlo být již po jednom měsíci zrušeno, a to bez povinnosti dárky vrátit zpět. Dárky v podobě chytrého telefonu či tabletu společnost považovala za bezúplatné dodání v podobě dárků malé hodnoty, a proto z nich neodváděla daň.

Tomuto případu se však začal věnovat portugalský správce daně. Na základě daňové kontroly pak shledal, že dárek nesplňuje lokální kritéria pro dárek malé hodnoty a měla tak být odvedena ve výši 23 % kupní ceny předmětů. Portugalská finanční správa tedy spolu s doměřením daně vyměřila i příslušenství k dani v podobě úroků z prodlení a penále.

Finanční správa se obrátila na SDEU s dotazy, zda by měla na poskytování takových dárků nahlížet jako na bezúplatná dodání, jako na prvek jednoho plnění za úplatu nebo jako na komplex složený z hlavního a vedlejšího plnění. SDEU (nezabýval se splněním kritérií pro definici dárků malé hodnoty) vyhodnotil, že předplatné a dárky představují neoddělitelné části tvořící jedno komplexní plnění. A tudíž vedlejší plnění v podobě dárku mělo být zdaněno ve stejném režimu jako hlavní plnění, tedy předplatné.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram