Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Služby poskytované skupinou – nový rozsudek NSS

31. července 2023

Týká se: Daň z příjmů právnických osob

Týká se: Převodní ceny

Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl o zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni. Jádrem sporu bylo prokázání nákladů na tři skupiny služeb:

  • poradenské služby pro výrobu,
  • podpůrné služby,
  • služby související s refinancováním úvěru.

Nejvyšší správní soud vyhověl pouze námitkám týkajícím se první skupiny, tj. poradenských služeb pro výrobu. Požadavek správce daně, aby firma doložila jednotlivé „výrobní rady“ a zároveň vyčíslila související úspory, z nichž se vypočítávala odměna dodavateli, označil NSS za nepřiměřený. Zcela dostačující je, že společnost odůvodnila, jak konkrétně se výrobní rady projevily ve sledovaných oblastech, a také doložila, jakých úspor či navýšení výroby s přispěním těchto výrobních rad dosáhla.

Se závěry správce daně ohledně podpůrných služeb a služeb souvisejícím s refinancováním úvěru se soud naproti tomu ztotožnil. Dle názoru NSS u úvěru, poskytnutého společnostem ve skupině, nedoložila společnost ani jeho výši, ani podmínky čerpání. Neprokázala také, že jí alokovaná část ceny poradenství, která byla vyčíslena jako poměr čerpání a celkového úvěru poskytnutého skupině, byla správná. Krom toho nebylo z podkladů vůbec zřejmé, čeho se služba měla týkat.

Soud nepovažoval předložené důkazy za dostatečné ani v případě podpůrných služeb. Skutečný rozsah poskytnutých služeb, za něž byla fakturována částka v řádech desítek milionů korun, se společnosti nepodařilo uspokojivě doložit. Proto soud shledal požadavek správce daně na doložení podrobnějších informací k přijatým plněním za oprávněný.

Tento rozsudek opět potvrzuje, že společnosti podceňují prokazování služeb a vystavují se tak riziku doměření daně.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markerearthcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram