Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Máte příjmy z Ruska? Pozor na přerušení smlouvy o zamezení dvojího zdanění

17. října 2023

Týká se: Mezinárodní zdanění

Na základě dekretu prezidenta Ruské federace došlo k pozastavení platnosti některých článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s tzv. znepřátelenými zeměmi včetně České republiky. V návaznosti na daný krok vydalo Ministerstvo financí ČR sdělení, ve kterém potvrzuje přerušení platnosti předmětných článků Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskou federací s vnitrostátní účinností od 29. září 2023. Konkrétně došlo k přerušení provádění článků 5 až 22 a článku 24. Následkem daného přerušení dochází především ke znemožnění aplikace výhodnějších podmínek zdanění pasivních příjmů (podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků atd.) vyplacených daňovým rezidentům České republiky. Příjem bude podléhat zdanění u zdroje v souladu s ruskou daňovou legislativou bez možnosti snížení sazby či osvobození.

Mimo to Ministerstvo financí ve sdělení uvedlo, že ačkoliv Ruská federace výslovně nepřerušila platnost článku 23 a 25, dochází prakticky k nemožnosti jejich uplatnění v důsledku přerušení výše uvedených článků. Nemožnost provádění článku 23 – Vyloučení dvojího zdanění způsobí, že některé příjmy mohou být ve výsledku zdaněny dvakrát.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram