Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rozhodnutí Ústavního soudu k moderaci smluvních pokut

18. prosince 2023

Týká se: Právo

Významný případ Ústavního soudu ČR (sp.zn. I.ÚS 990/23) přináší nové světlo na ochranu práv občanů v smluvních vztazích a roli pandemie v právním kontextu. Ústavní soud rozhodl ve prospěch manželského páru v důchodovém věku, kteří byli obviněni z porušení smlouvy s realitní kanceláří, když odmítli umožnit prohlídku svého bytu během vrcholící koronavirové pandemie. Rozhodnutí soudu zdůrazňuje nutnost spravedlivého a adekvátního hodnocení okolností, včetně mimořádných situací, jako je pandemie.

Ve shora označeném případě manželé, oba v důchodovém věku, uzavřeli smlouvu s realitní kanceláří na prodej svého bytu. Smlouva stanovila provizi realitní kanceláře ve výši 60 000 Kč. Manželé se zavázali nebránit zprostředkovatelské činnosti a umožnit prohlídky bytu. Prohlídky probíhaly až do 16. března 2020, kdy manželé v reakci na pandemii COVID-19 a s tím spojená vládní opatření přestali prohlídky umožňovat. Následně byt prodali třetí osobě, kterou realitní kancelář nezprostředkovala, za nižší cenu, než byla kanceláří nabízena. Realitní kancelář se domáhala smluvní pokuty ve výši provize, tvrdíc, že manželé porušili své smluvní povinnosti.

Rozdílné pohledy soudů

Okresní soud v Ostravě původně žalobu zamítl. Zdůraznil, že manželé jednali oprávněně v zájmu ochrany svého zdraví. Dále však Krajský soud v Ostravě a následně i Nejvyšší soud rozhodly ve prospěch realitní kanceláře. Argumentovaly, že pandemická opatření umožňovala prohlídky a manželé smlouvu porušili. Ústavní soud se však zaměřil na to, že obecné soudy nedostatečně zdůvodnily, proč považují pokutu ve výši provize za přiměřenou, přestože manželé prohlídky umožňovali po většinu trvání smlouvy a jejich rozhodnutí o zastavení prohlídek bylo ovlivněno mimořádnými okolnostmi pandemie.

Ústavní soud zdůraznil, že při posuzování přiměřenosti pokuty by měly být zohledněny všechny relevantní okolnosti. A to včetně těch, které nastaly po sjednání pokuty. Soud také kritizoval obecné soudy za nedostatečné vysvětlení, proč pokládaly argumentaci manželů za účelovou a proč neprovedly další důkazy, které by mohly vyjasnit okolnosti jejich rozhodnutí. Tímto rozhodnutím Ústavní soud zdůraznil důležitost spravedlivého a citlivého hodnocení mimořádných situací v rámci právního systému a potřebu pečlivého a transparentního odůvodnění soudních rozhodnutí.

Důležitým aspektem rozhodnutí je zdůraznění práva na spravedlivý proces a odpovědnost soudů vysvětlit, jak dospěly k závěru, zvláště když jsou ve hře základní práva občanů. Ústavní soud také poukázal na potřebu vzít v úvahu mimořádné okolnosti, jako je globální zdravotní krize, při posuzování přiměřenosti smluvních sankcí.

Toto rozhodnutí je významné pro jeho důraz na ochranu práv jednotlivců v obdobích krize a nejistoty. Podtrhuje význam flexibilního a citlivého přístupu právního systému k neobvyklým a mimořádným situacím, které mohou mít významný dopad na běžné smluvní vztahy.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram