Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Prodej pozemku u developerů z pohledu DPH

19. dubna 2023

Týká se: DPH

V rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) 5 Afs 335/2021 prodala developerská společnost pozemek. V souladu s ustanovením § 76 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty vyloučila toto plnění při výpočtu krátícího koeficientu, neboť pohlížela na prodej pozemku jako na dodání dlouhodobého majetku. NSS však s tímto úsudkem nesouhlasil a přiklonil se na stranu správce daně. S ohledem na vykonávanou ekonomickou činnost společnosti mělo být o pozemku účtováno jako o zboží (nikoliv dlouhodobém majetku), pozemek byl totiž nakoupen s cílem jeho následného prodeje. Aby pozemek představoval dlouhodobý majetek, musela by jej společnost pořídit pro vlastní potřeby.

Při určení, zdali má být pozemek evidován jako zboží nebo dlouhodobý majetek, je tedy klíčový předpokládaný záměr společnosti ohledně jeho dalšího využití. Na závěr NSS doplnil, že na klasifikaci pozemku jako zboží nemá vliv ani příležitostné využití části pozemku společností např. k pronájmu, umístění reklamy, skladování materiálu nebo poskytnutí věcného břemene.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram