Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnosti poskytovatelů přepravních služeb (Uber, Bolt, Liftago a další)

6. března 2023

Týká se: DPH

Týká se: Daň z příjmů fyzických osob

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo s účinností od 1. ledna 2023 souhrnnou informaci k daňovým povinnostem subjektů poskytujících přepravu osob, s nimiž se spojují prostřednictvím mobilní aplikace (např. Uber, Bolt, Liftago a další). Zpravidla tedy Řidičů.

Daň z přidané hodnoty

Podle zákona o DPH a v návaznosti na některé rozsudky Evropského soudního dvora se Řidiči poskytující přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace považují za osoby povinné k dani. Je to tak zejména proto, že uskutečňují ekonomickou činnost, jejímž hlavním cílem je získávání pravidelného příjmu. Toto platí bez ohledu na to, zda řidiči vykonávají tuto činnost na základě živnostenského oprávnění či nikoli.

Jelikož jsou Řidiči osobami povinnými k dani, poskytování služeb přepravy je považováno za zdanitelné plnění uskutečněné v České republice. Pokud je již Řidič plátcem daně, zahrnuje příjem z těchto služeb do svého DPH přiznání. V případech, kdy Řidič (se sídlem v tuzemsku) dosud plátcem daně není, musí se registrovat, jestliže jeho obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhne 2 000 000 Kč.

Zdanitelným plněním je i přijetí služby v podobě placeného přístupu do aplikace, jejímž prostřednictvím poskytovatel (Uber, Bolt, Liftago apod.) umožňuje Řidičům spojení se zákazníky. Řidič, který není plátcem DPH, se tak může dostat do pozice příjemce služby (přístup do aplikace za poplatek) od osoby neusazené v České republice. Tím mu vznikne povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba a z takto přijaté služby přiznat a zaplatit daň. Nebude však mít nárok na odpočet. Řidiči, kteří jsou registrováni jako plátci, musí z těchto služeb taktéž přiznat daň. Zároveň však mají nárok na odpočet a tato transakce je pro ně daňově neutrální.

Daň z příjmů fyzických osob

Poskytování přepravy prostřednictvím mobilní aplikace vykazuje všechny znaky podnikání podle občanského zákoníku. Pokud je tedy poskytovatelem přepravy (Řidičem) fyzická osoba vymezená v zákoně o daních z příjmů, podléhají tyto příjmy zdanění jako příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. To platí i v případě, kdy Řidič nevlastní živnostenské oprávnění, ačkoli občanský zákoník stanoví povinnost živnostenské oprávnění k provozování podnikatelské činnosti mít.

Jestliže Řidič nebude uplatňovat výdaje ve skutečné výši, má možnost je uplatňovat procentem z příjmů:

  • ve výši 60 %, pokud má živnostenské oprávnění,
  • ve výši 40 % v případě, že podniká bez živnostenského oprávnění.

Fyzická osoba má povinnost se registrovat k dani z příjmů do 15 dnů ode dne, kdy začala vykonávat činnost, nebo ode dne, kdy přijala příjem ze samostatné činnosti. Dále má povinnost vést daňovou evidenci, evidenci příjmů a výdajů nebo účetnictví a podávat roční daňové přiznání.

Daň silniční

Osobní vozidla nejsou předmětem silniční daně. Řidičům proto v této souvislosti nevznikají žádné další povinnosti.

Výše uvedené informace jsou pouze obecné a souhrnné. Pro více detailů neváhejte využít našich služeb.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entertagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram