Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová pravidla v dani z nemovitostí: Řada poplatníků má nově podat přiznání

26. ledna 2024

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Daň z nemovitých věcí

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí poplatníkům obecně vzniká, pokud dojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo při změně v osobě poplatníka. Nedojde-li tedy v uplynulém roce k nabytí či pozbytí nemovité věci či jiné okolnosti zakládající povinnost přiznání podat, není poplatník povinen přiznání podávat. Daň je mu vyměřena správcem na základě informací dříve deklarovaných v předchozím přiznání.

Tento princip zůstává zachován i nadále. Nicméně, v důsledku novely zákona o dani z nemovitých věcí platné od 1. ledna 2024 a souvisejících změn v definici některých pojmů, může poplatníkovi vzniknout povinnost podat daňové přiznání za rok 2024, ačkoliv se u něho meziročně „nic nezměnilo“. Termín pro podání daňového přiznání za rok 2024 připadá na 31. leden 2024. Jestliže poplatník tento termín nestihne, avšak podá daňové přiznání bez předešlé výzvy správce daně, nebude mu uvalena pokuta za opožděné tvrzení daně.

S ohledem na případné výkladové nejasnosti vydala finanční správa dokument Stručný popis významných změn na rok 2024, kde blíže vysvětluje nová pravidla. K ujasnění, zdali poplatníkovi vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2024 v návaznosti na změny v legislativě či nikoliv, může rovněž posloužit přehledná tabulka na stránkách finanční správy. V případě pochybností se dále mohou poplatníci obrátit na infolinku, speciálně zřízenou pro tyto účely (telefonní číslo: 596 651 177, pondělí až čtvrtek 8-17 hod, pátek 8-14 hod).

Přečtěte si o změnách více. Podrobně jsme dopad konsolidačního balíčku na daň z nemovitostí popsali v samostatném článku.

Nedaří se vám v nových pravidlech zorientovat? Rádi vám pomůžeme a připravíme za vás také přiznání k dani z nemovitých věcí. Neváhejte se prosím obrátit na náš daňový tým.

Mailchimp - subscribe form sidebar
homemap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram