Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání

5. června 2023

Týká se: Správa daní

Jak jsme vás již dříve informovali, novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přinesla změnu ve zřizování datových schránek.

Od 1. ledna 2023 byly datové schránky automaticky zřizovány všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Těm tak nově vznikla povinnost podání daňového přiznání v elektronické formě.

Finanční správa nyní vydala vyjádření, ve kterém uvedla počty dosud evidovaných, nesprávně podaných daňových přiznání. Ty se v jednotlivých krajích pohybují v řádu tisíců. Jelikož se jedná o první rok povinného elektronického podání pro velkou část poplatníků, Finanční správa dále uvedla, že pokutu za nedodržení elektronického způsobu podání nevyměří.

Konkrétně se bude jednat o pokuty ve výši 1 000 Kč v případě nedodržení elektronického způsobu podání v období od 1. ledna 2023 do 2. května 2023. Pokuta dále nebude vyměřena při podání přiznání elektronicky ve lhůtě do 2. 6. 2023 v případě nedodržení správné struktury nebo formátu. Mimořádná opatření se ovšem nevztahují na pokuty za opožděné podání.

Mailchimp - subscribe form sidebar
bookmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram