Případová studie: Komplexní zpracování mzdové a HR agendy mezinárodní korporace

ZÁKAZNÍK

Mezinárodní korporace vyrábí v Česku a na Slovensku rychloobrátkové zboží. Hledala spolehlivý outsourcing pro široké spektrum HR procesů a přípravu mzdových podkladů. Spolupráce s Accace začala v roce 2016. Klient má přidělenou HR generalist na „full-time“, která dle potřeby dochází přímo na pracoviště klienta. Accace pokrývá většinovou část HR agendy klienta.  

HR recruiting a onboarding proces: od zadání inzerátu, přes přípravu dokumentů, po potřebná školení

Benefity: nastavení spolupráce s dodavatelem a celý proces benefitů

Správa dokumentů: správa osobních složek v papírové i elektronické podobě, archivace a skartace 

Spolupráce při auditech: účast při pravidelných auditech BoZP,PO a PP a interních účetních auditů 
Offboarding: Komunikace se zaměstnancem, vrácení vybavení, tvorba pracovněprávních dokumentů, výstupní rozhovor

Přínosy pro klienta

DÍKY NAŠIM KOMPETENCÍM
  • Accace pokrývá většinovou část HR agendy klienta.  
  • Připravujeme většinu podkladů pro zpracování mezd. 
  • Zaměstnanci mají stejný komfort jako v případě interního HR oddělení.
DÍKY NAŠIM TECHNOLOGIÍM
  • Komunikace se zaměstnanci v souvislosti se zpracováním mezd a personální agendou probíhá primárně online formulářem.  
  • Implementace agendy daní do online prostředí HR/docházkového systému.
DÍKY NAŠÍ KOMUNITĚ
  • Zajištění kontinuity – U klienta došlo po 5 letech ke změně generalistky na straně Accace a při předání agendy nedošlo k diskomfortu klienta, který nám vyjádřil poděkování: „Oceňujeme Kristýninu tvrdou práci, obětavost a nasazení v uplynulých 5 letech. Děkujeme také za výborně zvládnuté předání agendy nástupkyni.“
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram