Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Snazší obhájení odpočtu na výzkum a vývoj

18. prosince 2023

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Daň z příjmů

Vedle konsolidačního balíčku prochází legislativním procesem i řada dalších daňových zákonů, jejichž navrhovaná účinnost je rovněž stanovena na 1. ledna 2024. Jedním z nich je novela zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podpory zajištění na stáří (evidovaná pod číslem sněmovního tisku 474). Předmětný návrh se v současné době nachází v Senátu. Jeho další projednání lze očekávat v některém z nejbližších termínů.

Mezi navrhovanými úpravami lze mimo jiné nalézt i novelizované znění § 34c odst. 5 zákona o daních z příjmů upravující podmínky pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Zmíněná úprava reaguje na klesající trend počtu poplatníků využívajících daný odpočet v důsledku vysokých požadavků státní správy na formální a obsahovou stránku projektové dokumentace. Dle navrhovaného znění by poplatníkům bylo nově umožněno, v případě pochybností správce daně, prokázat obsahové náležitosti projektové dokumentace i dalšími důkazními prostředky. Novela tedy nesnižuje nároky na formální stránku projektu a jeho úplnost, ale umožnuje použít při dokazování i jiné prostředky. Očekává se, že poprvé bude možné nové ustanovení v praxi využít v daňových řízeních zahájených po nabytí účinnosti zákona.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram