Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Snazší odhalování švarcsystému

19. července 2023

Týká se: Daň z příjmů právnických i fyzických osob

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti změnit definici nelegální práce. Cílem novely je umožnit snazší odhalování existence tzv. švarcsystému kontrolními orgány.

Dle současné definice je nelegální práce jakákoliv závislá činnost vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Zákoník práce přitom stanovuje, že závislá činnost je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobně daným zaměstnancem, jménem a na základě pokynů zaměstnavatele. Mimo uvedené znaky byl v návaznosti na související judikaturu dovozen ještě další nezbytný znak, a tím je soustavnost.

V případě prověřování švarcsystému musí tedy kontrolní orgány aktuálně prokázat existenci všech charakteristických znaků, včetně soustavnosti. Právě prokázání, že daný zaměstnanec vykonává na pracovišti závislou práci i v jiný den než v den kontroly, je pro kontrolní orgány obtížné. Předmětná novela by měla tento stav změnit. Bude totiž explicitně uvádět, že pro posouzení nelegální práce jsou rozhodné pouze znaky uvedené v zákoníku práce. Znak soustavnosti tak již nebude nutné naplnit.

Doporučujeme proto prověřit smluvní ujednání a nastavení vztahů s externími spolupracovníky. V případě prokázaní nelegální práce hrozí zaměstnavateli pokuta až 10 mil. Kč. Budete-li mít zájem o revizi či konzultaci, naše daňové a právní oddělení je vám plně k dispozici.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram