Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nový seznam států zapojených do CbCR (Zprávy podle zemí)

19. října 2023

Týká se: Reporting, Mezinárodní zdanění

Ve Finančním zpravodaji vydaném Ministerstvem financí ČR byl zveřejněn aktualizovaný seznam států vyměňujících Country by Country Report (neboli Zprávy podle zemí) s Českou republikou. Nově do seznamu přibyla Aruba, Barbados a Thajsko.

Country by Country Reporting (CbCR) se vztahuje na společnosti umístěné na území EU či smluvního státu (uvedeného v daném seznamu), které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž konsolidované výnosy činí nejméně 750 mil. EUR. Pokud daná nadnárodní skupina podniků překročí zmíněné kritérium, je povinna každoročně podat Oznámení (Zprávu podle zemí / Country by Country Report). Toto oznámení se podává za tzv. vykazované období představující účetní období konsolidované účetní jednotky. Oznámení standardně podává nejvyšší mateřská společnost dané nadnárodní skupiny. Pokud se nejvyšší mateřská společnost nachází v nesmluvním státě (tj. není uvedena v daném seznamu), musí si skupina zvolit zastupující entitu, která za ni Oznámení podá. Jestliže tak skupina neučiní, je správce daně oprávněn požadovat podání Oznámení po kterékoliv členské entitě nacházející se ve smluvním státě.

Je-li vaše společnost členem dané nadnárodní skupiny a nevznikne jí povinnost podat Oznámení, ať už na základě jmenování zastupující entitou či výzvy správce daně, má stále povinnost v prvním vykazovaném období podat Ohlášení. V Ohlášení společnost uvede, že je součástí dané nadnárodní skupiny, a přesně identifikuje společnost podávající Oznámení za danou skupinu. Ohlášení se podává jen jednou, a to do posledního dne prvního vykazovaného období. Pokud však v reportovaných údajích uvedených v Ohlášení došlo ke změně, např. v důsledku změny adresy společnosti / nejvyšší mateřské společnosti nebo změny společnosti podávající Oznámení v důsledku vyškrtnutí dané země ze seznamu států, je společnost povinna do 15 dní od změny podat změnové Ohlášení.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram