Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela zákona o investičních pobídkách prošla 3. čtením

21. listopadu 2023

Týká se: Investiční pobídky

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o investičních pobídkách. Předmětem návrhu novely zákona by mělo být zkrácení, zjednodušení a zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku. Novelizované znění zákona totiž ruší povinnost Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Posuzování žádostí o investiční pobídky se tak vrátí k projednávání jednotlivým resortům.

Vládě budou nadále předkládány žádosti strategických investičních akcí o získání finančního příspěvku na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Vláda však nebude rozhodovat o podpoře projektu jako takového, ale pouze o tom, zda na jeho podporu uvolní přímé prostředky státního rozpočtu či nikoli.

Navrhovaná změna by tak měla významně zkrátit délku schvalovacího procesu o udělení investiční pobídky.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram