Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nové daňové milostivé léto 2023 je v plném proudu!

11. července 2023

Důležitý termín: 1.7.-30.11.2023

Týká se: Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Týká se: Sociální zabezpečení

Daňové milostivé léto probíhá v období od 1. července do 30. listopadu 2023. V tomto období mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob možnost požádat o prominutí příslušenství daně související s nedoplatky na dani, které vznikly do 30. září 2022. Prominuty tedy mohou být například úroky z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně, penále či náklady řízení. Prominutí se naopak netýká příslušenství nedoplatku, který je vymáhán v rámci mezinárodní spolupráce nebo soudním exekutorem.

Podmínkou odpuštění je podání žádosti ve výše zmíněném období a současně úhrada nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023. Naopak příslušenství, o jehož prominutí se žádá, být uhrazeno nesmí. Finanční správa doporučuje při úhradě nedoplatku do poznámky uvést „daňové milostivé léto“. Žádost je třeba podat nejpozději v den platby a její podání nepodléhá správnímu poplatku.

Přehledně na portálu MOJE daně

Informaci o existenci a výši nedoplatků může každý nalézt v portálu MOJE daně, kam se lze přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Pokud poplatník datovou schránku nemá, může využít identitu občana, mezi kterou patří i bankovní identita. Tu automaticky zřizuje většina obchodních bank svým klientům již například při otevření běžného účtu. Do portálu MOJE daně je tedy možné se přihlásit pomocí přístupů do internetového bankovnictví. Podle informací Finanční správy bude od poloviny srpna zřízena v portálu nová funkcionalita, díky které poplatník přehledně uvidí seznam svých nedoplatků.

Součástí milostivého léta je i automatické zrušení drobných nedoplatků jak u fyzických, tak i u právnických osob. K 1. červenci 2023 tak automaticky zanikly nedoplatky do výše 199 Kč (u daně z nemovitých věcí do 29 Kč) vzniklé do 30. září 2022. Souhrnně smí jeden Finanční úřad jednomu poplatníkovi odpustit maximálně částku 1 000 Kč.

Milostivé léto se vztahuje také na příslušenství evidované Českou správnou sociálního zabezpečení vzniklého z dlužného pojistného. Neuhrazené penále související s nedoplatkem pojistného vzniklého před 30. zářím 2022 bude automaticky odpuštěno v případě platby pojistného do 1. července 2023. Pokud plátce uhradí pojistné později, musí o odpuštění zažádat.

Mailchimp - subscribe form sidebar
enterusersmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram