Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nová metodická informace k zaměstnaneckým benefitům

17. ledna 2024

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Daň z příjmů fyzických osob

Jak jsme vás již dříve informovali, od 1. ledna 2024 došlo k úpravě zdanění některých zaměstnaneckých benefitů. Pro účely snazší orientace a zvýšení právní jistoty vydalo Generální finanční ředitelství novou metodickou informaci, která obsahuje upřesnění způsobu zdanění jednotlivých benefitů nejen na straně zaměstnance, ale také na straně zaměstnavatele. Dokument je volně dostupný na stránkách Finanční správy.

Zlepšení pracovních podmínek nebo benefit?

první části zaměřené na zdanění zaměstnance Finanční správa nejprve upozorňuje na důležitost rozlišení situací, kdy se jedná o zlepšení pracovních podmínek zaměstnance a kdy už naopak o benefit související s osobní sférou. Odlišení je důležité, neboť příjmy související se zlepšováním pracovních podmínek jsou vyjmuty ze základu daně zaměstnance. Informace se konkrétně zaměřuje na následující oblasti:

  • Poskytování jídla a nápojů – Dle informace drobné občerstvení na pracovišti spadá pod vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce a obědy s obchodními partnery jsou výkonem činnosti. Proto ani v jednom případě nejde o příjem zaměstnance. Občerstvení na pracovišti v podobě plnohodnotného jídla ovšem ze základu daně vyjmuto není, nýbrž je v případě splnění podmínek osvobozeno jako příspěvek na stravování (tedy do limitu).
  • Volně přístupné sportovní vybavení na pracovišti – Není předmětem daně na straně zaměstnance, pokud vybavení slouží k odreagování v průběhu pracovní doby, jehož cílem je následné navýšení pracovní výkonosti. Může jím být například rotoped, činky, fotbálek nebo šipky. Vybavení ovšem musí být přiměřené účelu a nesmí tak jít o plnohodnotnou alternativu komerčního sportoviště.
  • Další nepeněžní benefity, akce pořádané zaměstnavatelem – Nepeněžní plnění hrazená zaměstnavatelem jsou nově osvobozena jen do výše poloviny průměrné mzdy. V případě více zaměstnavatelů je limit sledován u každého samostatně. Akce pořádané zaměstnavatelem se do toho limitu ovšem nezapočítávají. Ty jsou osvobozeny bez ohledu na výši, pokud je akce pořádaná zaměstnavatelem pouze pro omezených okruh osob, nejedná se o skrytou rekreaci a je dodržena podmínka přiměřenosti.
  • Způsoby ocenění nepeněžních příjmů – U způsobů ocenění nepeněžních příjmů nedošlo ke změně, ovšem pro zvýšení jistoty jsou v informaci uvedeny možné přístupy k ocenění. Dokument může být nápomocný například v případě, kdy zaměstnavatel vytváří nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům vlastní činností.
  • Určení okamžiku vzniku příjmu v případě benefitních karet – Pro určení okamžiku vzniku je vždy třeba zkoumat pravidla konkrétního produktu. Například u stravenkových karet dochází ke vzniku příjmu již připsáním peněz na kartu. Podobně dochází ke vzniku také u karet, na které zaměstnavatel připíše body, o jejichž následném čerpáním nemá přehled. Pokud by ale poskytovatel body zaměstnanci vyúčtovával a zaměstnavatel tak znal okamžik jejich čerpání, došlo by ke vzniku až při samotném čerpání bodů.

Nejednotnost judikatury

V této souvislosti bychom chtěli ještě upozornit na nejednotnost dosud vydané judikatury a metodické informace související s poskytováním benefitů v nepeněžní formě. V minulosti se judikatura přikláněla k názoru, že je možné příjem osvobodit i v případě, kdy si zaměstnanec hradí zboží nebo službu sám a zaměstnavatel mu následně poskytne náhradu. To dle nově vydané informace není možné. Příjem jde tedy osvobodit pouze v případě, kdy zaměstnavatel hradí zboží nebo službu napřímo poskytovateli plnění, a nikoliv pokud je zaměstnanci benefit proplácen. Jelikož metodická informace popisuje přístup Finanční správy, a to i při případných kontrolách, doporučujeme se řídit přístupem nové metodické informace.

Další upřesnění

druhé části dokument upřesňuje, kdy je náklad na poskytnutý benefit daňově uznatelný a kdy je jej naopak potřeba z daňově uznatelných nákladů vyloučit. Obecně klade Finanční správa důraz na určitou vyváženost mezi zdaněním na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Z tohoto důvodu je často osvobozený příjem zaměstnance daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele.

poslední části dokumentu je popsán daňový režim nejčastěji využívaných benefitů. Tabulka navíc pro vyšší přehlednost porovnává stav platný do konce roku 2023 s novou úpravou platnou od roku 2024.

V případě dotazů souvisejících se zdaněním zaměstnaneckých benefitů nás neváhejte kontaktovat.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram