Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jaké příjmy plynoucí do zahraničí již není nutné oznamovat?

29. ledna 2024

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Srážková daň

Pokud plátce vyplácí příjem podléhající srážkové dani do zahraničí, má vždy povinnost krom Vyúčtování daně podat také Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (dále jen „Oznámení“). A to do lhůty pro odvedení daně (tj. do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl plátce povinen provést srážku daně).

V případě výplaty příjmů, které jsou od srážkové daně osvobozeny nebo dle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nejsou předmětem zdanění v ČR, sice není povinnost podat Vyúčtování daně, nicméně stále přetrvává – s jistým zjednodušením – povinnost podat Oznámení.

Do konce roku 2023 platilo, že Oznámení je povinen podat plátce vyplácející osvobozené nebo v ČR nezdaňované příjmy do zahraničí, jestliže hodnota stejného druhu příjmu vyplacená vůči stejnému příjemci překročila za některý z kalendářních měsíců hranici 300 tis. Kč. Tyto případy pak plátce oznamoval pomocí „souhrnného“ Oznámení, u kterého je povinnost podání stanovena do 31. ledna bezprostředně následujícího roku. V praxi to tedy znamenalo, že plátce v průběhu roku nebyl u osvobozených či nezdaňovaných příjmů povinen žádné Oznámení podávat. Na konci roku nicméně vyhodnotil, které z příjmů přesahují daný limit, a pouze ty pak uvedl souhrnně v lednovém Oznámení.

Nová pravidla

Nově od roku 2024 došlo, opět v důsledku konsolidačního balíčku, k drobným změnám v této oblasti. Povinnosti podat Oznámení podléhají už jen příjmy z úroků, licenčních poplatků a podílů na zisku. U úrokových příjmů se přitom uplatňuje limit 300 tis. Kč. Jinými slovy to tedy znamená, že ostatní příjmy kromě vyjmenovaných (např. z kapitálového majetku, služeb poskytovaných na území ČR) již není třeba oznamovat, zatímco licenční poplatky a podíly na zisku je třeba oznamovat vždy, bez ohledu na částku a úrokové příjmy, pokud překročí 300 tis. Kč.

Ačkoliv je novela účinná od 1. ledna 2024, přechodná ustanovení nabízejí plátcům možnost využít nová pravidla již pro Oznámení za rok 2023. Plátci si tedy mohou vybrat, zda podají Oznámení podle pravidel platných do 31. prosince 2023 nebo od 1. ledna 2024.

Pro úplnost ještě doplňujeme, že v oblasti oznamování příjmů plynoucích do zahraničí, které podléhají srážkové dani v ČR, nedošlo k žádné změně. Zde je vždy povinnost Oznámení podat.

Úprava platná do 31.12.2023

 Druh příjmuPodléhající srážkové daniOsvobozené / nezdaňované v ČR nad 300 tisíc Kč
Osvobozené / nezdaňované v ČR pod 300 tisíc Kč
ÚrokyVždy, ve lhůtě pro odvedení daněAno, do 31.1.Ne
Licenční poplatky
Podíly na zisku
Jiné příjmy

Úprava platná od 1.1.2024

 Druh příjmuPodléhající srážkové daniOsvobozené / nezdaňované v ČR nad 300 tisíc Kč
Osvobozené / nezdaňované v ČR pod 300 tisíc Kč
ÚrokyVždy, ve lhůtě pro odvedení daněAno, do 31.1.Ne
Licenční poplatkyAno, do 31.1.Ano, do 31.1.
Podíly na zisku
Ano, do 31.1.Ano, do 31.1.
Jiné příjmy
NeNe
Mailchimp - subscribe form sidebar
paperclipmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram