Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

NSS: Hranice mezi opravou a technickým zhodnocením

17. dubna 2024

Týká se: Daň z příjmů

Přinášíme vám další rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), tentokrát 6 Afs 273/2022. Ačkoliv byl daný spor vedený ve věci úpravy nároku na odpočet DPH, argumentace dotčených soudů poskytuje dobré vodítko při rozlišení mezi výdaji na opravu a technickým zhodnocením pro účely daně z příjmů.

Popis situace

V posuzovaném případu poplatník provedl stavební práce v prvním nadzemním podlaží hotelu. Tyto práce zahrnovaly změnu vnitřní dispozice hotelu a jeho dosavadního užití. Poplatníkem byly dané úpravy správně vyhodnoceny jako technické zhodnocení a byly oznámeny stavebnímu úřadu. Před rekonstrukcí poplatník provedl ještě drobné dílčí úpravy v hotelu spočívající v opravě topení, výměně koberců a kamerového systému. Správce daně vyhodnotil dané opravy jako součást technického zhodnocení.

Argumentace NSS

  • Obecně platí, že pokud jsou prováděny úpravy, které směřují ke změně technických parametrů a způsobu využití nemovitosti v rámci jedné stavební akce, není potřeba zkoumat charakter dílčích úprav, neboť naplňují znaky technického zhodnocení. Tyto závěry vyplývající z dosavadní judikatury však nelze vykládat paušálně. A to zejména v případech, kdy se prokáže, že provedené opravy a technické zhodnocení netvořilo logický celek z hlediska věcného a časového rozsahu a účelu.
  • V rámci rozsáhlejší investiční akce mohou být tedy prováděny jak opravy, tak technické zhodnocení. Poplatník musí prokázat, že realizace oprav nemá s prováděnými změnami stavby souvislost a směřuje pouze k reprodukci dřívějších užitných hodnot stavby. Z toho důvodu je vhodné, aby poplatníci disponovali dostatečně průkaznou dokumentací dokládající stav dané věci před a po stavebních úpravách.
  • Hranice mezi technickým zhodnocením a opravou je často úzká, a proto je nutné každý případ posuzovat individuálně.

Závěr NSS

Dle názoru NSS netvořily opravy s technickým zhodnocením jeden celek. Stavební úpravy byly na sobě nezávislé a nepodmiňovaly se. NSS se tedy postavil na stranu poplatníka a posoudil dané stavební úpravy jako výdaje na opravu. Správce daně v daném případu nesprávně vyhodnotil situaci a neposkytl poplatníkovi prostor pro dokazování (důkazní prostředky byly odmítnuty pro nadbytečnost).

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram