Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Návrh Evropské komise k jednotnému systému uplatňování srážkové daně

24. listopadu 2023

Týká se: Srážková daň

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně, tzv. FASTER. Nově navrhovaná směrnice je zaměřena na zefektivnění a zabezpečení postupů srážkové daně především při výplatách zisků a úroků z veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů v EU. Směrnice rovněž usiluje o odstranění překážek pro přeshraniční investory, finanční zprostředkovatele a daňové správy členských států.

Klíčová opatření, která Komise navrhuje, jsou:

  • Zavedení jednotného digitálního certifikátu o daňové rezidenci.
  • Potvrzení o daňovém rezidenství by mělo být zcela digitální a mělo by být vydáváno do jednoho pracovního dne po odeslání žádosti. Takové potvrzení zjednoduší administrativu např. investorům s diverzifikovaným portfoliem v EU, kteří tak budou potřebovat pouze jeden certifikát.
  • Zrychlené postupy doplňující stávající standardní postup vrácení peněz.
  • Standardizovaná ohlašovací povinnost včetně zavedení centrálního registru finančních zprostředkovatelů.
  • Certifikovaní finanční zprostředkovatelé se budou muset zapojit do registru certifikovaných finančních zprostředkovatelů a budou muset nahlašovat jednotlivé výplaty, informace nezbytné ke kontrole nároku pro sníženou sazbu daně a dalších požadované informace.

Navrhovaná účinnost směrnice je od 1. ledna 2027.

Mailchimp - subscribe form sidebar
paperclipmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram