Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Evidence a reporting provozovatelů platforem dle DAC7

7. března 2023

Důležitý termín: 1.1.2023

Týká se: Mezinárodní zdanění

Od ledna 2023 mají provozovatelé internetových platforem, které umožňují prodej zboží a vybraných služeb (v tzv. sdílené ekonomice), povinnost shromažďovat informace o vybraných činnostech, prodejcích a jejich tržbách. Platí pro ně totiž nová povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci či poskytovatelé služeb. K tomuto účelu byla v průběhu ledna 2023 na portálu MOJE daně zprovozněna aplikace pro splnění povinností vyplývajících z DAC7. Přístup do aplikace DAC7 se získá na základě podání Žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy nebo Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy (v závislosti na typu provozovatele).

Oznamovací povinnost směruje na čtyři oblasti podnikání:

  • pronájem nemovitého majetku,
  • pronájem dopravního prostředku,
  • prodej zboží,
  • osobní služby.

Předmětem oznámení budou zejména identifikační údaje prodejce, výše plateb v jeho prospěch a identifikace účtů, na které platby směřují. Určení státu, ve kterém má provozovatel platformy povinnost oznamovat, se řídí především státem usazení, případně státem jeho působení.

Provozovatelé platforem mají povinnost podat oznámení jednou ročně, a to na Specializovaný finanční úřad jakožto příslušnému správci daně pro DAC7. Oznámení je nutno podat do konce měsíce, který následuje po skončení oznamovaného období, tedy do 31. ledna. První oznámení za období 2023 tak bude muset být podáno do 31. ledna 2024.

V případě, že nebude oznamovací povinnost splněna, hrozí provozovateli pokuta ve výši až 1,5 mil. Kč a zapsání na seznam nespolupracujících platforem.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram